«تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تارانده شده باشد. تبعیدی می‌تواند از زبان، فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن‌کس که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشه‌اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه می‌کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل‌که در انطباق با جهان معاصر می‌شناسد»

"آوای تبعید" شماره ۲۵

“آوای تبعید” شماره ۲۵

آن‌چه از ادبیات امروز ایران را که در خارج از کشور تولید می‌شود، به هر نامی که بخوانیم، بخشی از ادبیات معاصر ایران است. عنوان «ادبیات تبعید» زاده فکر ما ایرانیان نیست، از دورترین پله‌های تاریخ حضوری پُررنگ در ادبیات جهان دارد و دامنه آن تا زمان حاضر کشیده شده است. این را نیز باید در نظر داشت که مفهوم تبعید و ادبیات تبعید در جهان معاصر تعریف‌های کلاسیک خویش را از دست داده‌اند. جابه‌جایی گسترده مردم جهان به علت‌های مختلف در پنج دهه اخیر، و در کنار آن جهان مجازی در این تعریف بازبینی می‌طلبد.

ادبیات تبعید ایران امکان رشد و شکوفایی در آزادی را دارد و این خود سبب گشته تا در خارج از ایران آثاری ماندگار آفریده شوند که بی هیچ شکی روزی به شکلی راه خویش را به داخل کشور بازمی‌گشایند و بر ادبیات معاصر ما تأثیر خواهند گذاشت. اگر تا چند سال پیش این حضور کمتر محسوس بود، امروزه اما می‌توان بر بالندگی این ادبیات تأکید نمود.

ادبیات تبعید ایران در واقع نماینده ادبیاتی‌ست که در کلیت خویش، در داخل کشور امکان حضور ندارد. همین موضوع دستمایه ۲۵-مین شماره از «آوای تبعید» است که به کوشش مهدی استعدادی شاد فراهم آمده است.

“آوای تبعید” را می‌توانید از سایت “آوای تبعید” در آدرس زیر دانلود کنید؛

http://avaetabid.com/?p=2894

آٔرس سایت آوای تبعید:

Avaetabid.com

آنان که مشتاق خواندن آن بر کاغذ هستند، می‌توانند از سایت “آمازون” آن را خریداری نمایند.

آدرس “آوای تبعید” برای خرید در آمازون: پس از وارد شدن در سایت “آمازون”، آدرس زیر را جستجو کنید.

Avaye Tabid: Das Magazin für Kultur und Literatur

و یا این‌که آن را مستقیم از انتشارات «گوته-حافظ» سفارش بدهید؛

goethehafis-verlag@t-online.de

www.goethehafis-verlag.de

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)