ترانه اون وقت بود که فیدل از راه رسید!
اثر کارلوس پوئبلا (۱۹۱۷-۱۹۸۹)، هنرمند خلقی کوبایی و ملقب به خواننده انقلاب
فیدل کاسترو، امروز، سیزدهم آگوست ۲۰۱۳، هشتاد و هفت ساله می شود. برای دوست داران اش این مناسبتی شادی آفرین و امید بخش است، و برای دشمنان اش، یادآور واقعه ای ناگوار و نفرت برانگیز.
فرمانده پیر، کارنامه انقلابی متراکم و حجیمی دارد، با تمام زیر و بم های یک حیات پویای رزمنده، و امروز از گذر سالیان طولانی، همچون سمبلی به جای مانده از عصر بزرگترین انقلاب ها و درخشان ترین آرمان ها برای مقصود رهایی انسان، می درخشد. او هم چنان، نماد مقاومتِ همه جانبه مردمان سرزمینی است، که نواله ناگزیر را گردن کج نکرده اند و در مقابل شریر ترین دشمنان آزادی و برابری انسان ها، ایستاده اند.
تولدّت مبارک، رفیق فرمانده!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)