تمام مهندسای دنیا مات و مبهوت شدن! – ویدئوی دیدنی

عکس اولین اتومبیل در ایران و اسامی برخی افرادی که بر آن سوار یا آن را احاطه کرده‌اند

عکس فرودگاه مهرآباد سال ۱۳۳۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)