‍ هلمت اشمیت صدراعظم سابق آلمان گفته بود که مارکسیست‌ها اشتباه زشتی که می‌کند این است که معتقد‌اند:«سرمایه،تصمیم‌گیرنده جنگ‌ها است».یعنی جنگ را بیشتر برمبنای اقتصادسیاسی آن تحلیل می‌کند.

اشمیت برمبنای تجربه جنگ جهانی اول معتقد است:«وقتی شروع جنگ به امری حتمی بدل شود،اقتصاد نقشی بازی نمی‌کند».

در سال ۱۹۱۴، اقتصاد آلمان با انگلیس و فرانسه تنگ به‌هم گره خورده بود و هر آسیبی به این دو کشور اقتصاد آلمان را به شدت متاثر می‌کرد، ولی این پیوند‌های عمیق اقتصاد و فرهنگی مانع شکل گیری جنگ نشد.

امروز هم غرب تمایلی برای درگیری با روسیه ندارد، اما این امر اشتباه بنظر می‌رسد که این عدم تمایل را، در وابستگی اقتصادی اروپا به بازار انرژی روسیه خلاصه کنیم.

جامعه اروپا امروز،به با وجود قدرت گرفتن راست‌های افراطی در برخی کشورها، همچنان در برابر ایده‌های ناسیونالیستی افراطی و خوی سلطه‌گری امپریالیستی ایمن است و این تفکرات در آن دست بالا را ندارند.تفکراتی که نیروی محرک جنگ‌های پیشین بودند و امروز در جامعه روسیه دست‌برتر را دارد و پوتین به اتکا این گرایشات اجتماعی، سیاست خود را توجیه‌پذیر و ملی جلوه می‌دهد و از محبوبیت قابل قبولی برخوردار است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)