سرکوب‌گرِ مردمِ سوریه (بشار اسد): پوتین در حالِ «اصلاحِ تاریخ»! و «دفاع از عدالت و انسانیت» است.

«اصلاحِ تاریخ» با توسعه‌طلبی نظامی، جنگ‌افروزی، اشغالِ کشورها و سرکوبِ دموکراسی آن‌هم با چاقوی جراحی پوتین و حکومتِ رانتی/ مافیائی/استبدادی او!؟

به گزارشِ خبرگزاری‌ها بشار اسد گفته‌است که حمله‌ی نظامی پوتین به اوکراین «تصحیحِ تاریخ و احیای تعادل در جهان است» و «روسیه امروز از ..اصول عدالت و انسانیت دفاع می‌کند».

توسعه‌طلبی نظامی، جنگ‌افروزی و اشغالِ کشورها، با هر بهانه و توجیهی، کاری ضدانسانی است.

دولت‌مردانی که مستقیم و غیرمستقیم از اشغالِ نظامی اوکراین حمایت می‌کنند چون خود او از جنبشِ مردمان برای دموکراسی و صلح می‌ترسند چه در سوریه، چه در ایران و چه در روسیه.

انتقاد از گسترشِ ناتو و… نیز توجیهی برای دفاع از جنگ‌افروزی، اشغالِ کشورها و کارنامه‌ی سیاه پوتین نیست.

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)