لایو کتابخانه کوچک فارسی با آوا 

 این گفتگو اینستاگرامی با میزبانی صفحه  کتابخانه کوچک فارسی و با موضوع اهمیت و ضرورت آموزش‌های مرتبط با جنسیت و سکسوالیته به کودکان و نوجوانان در سنین مختلف در ۲۴ فروردین صورت گرفت 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)