فیلم پخش شعارهای مرگ بر خامنه ای، رئیسی جلاد شصت و هفته، نه شاه و نه عمامه آخوند کارش تمامه و درود بر رجوی از بلندگوها در تهران و مشهد

هک بلندگوهای خیابان ۱۷شهریور مشهد – پخش شعار مرگ بر خامنه‌ای و سخنان رهبران اپوزیسیون – ویدئو

پخش شعارهای مرگ بر خامنه ای در خیابان رودکی تهران و ۱۷شهریور مشهد
پخش شعارهای مرگ بر خامنه ای، رئیسی جلاد شصت و هفتی، نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه، مرگ بر اصل ولایت فقیه، در خیابان رودکی در تهران
روز پنجشنبه ۵ اسفند‌ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۹۰۰در خیابان رودکی در تهران از طریق بلندگو شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، رئیسی جلاد شصت و هفتی و نه تاج و نه عمامه، آخوند کارش تمامه و درود بر رجوی پخش شد.
همچنین در خیابان ۱۷ شهریور مشهد نیز در ساعت ۲۰۰۰ شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و بخشی از سخنان رهبران اپوزیسیون پخش شد.

  •  

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)