آتنا به درستی نوشته قلم در نوشتن نامها هم کم میاورد. حکومت دارد یکی یکی فعالین موثر را تحت آزار, تعقیب و فشار نفر به نفر میگذارد تا تنها نور امید کنار هم امدن و شنیده شدن صدایی متفاوت را هم خفه کنند.

اگر این حذف فیزیکی ارام و در سایه فعالینی چون نرگس محمدی و حسین رونقی و .. نیست چه نامی میتوان بر ان گذاشت؟

این یک سرکوب خاموش در تاریکخانه نهادهای امنیتی است که هیچ رفتارشان قابل پیش بینی نیست آنها براحتی جان و سلامت افراد را تهدید میکنند.

ناپدید شدن قهری حسین رونقی با توجه به سوابق فعالیتهای مستمر او مشکلات جسمی جدی اش, مصداق روشنی از این پروسه است .

 

🆔@azambahramiran

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)