سپیده دم سه شنبه ٢۶ بهمن ماه ١۴٠٠، چراغ زندگی بانو مهندس سیمین موسوی حجازی به خاموشی گرایید، بانویی که سالهای بسیار از عمر پربارش را در راه خدمت به مردم گذرانده بود.

سیمین پنجمین فرزند سید محمد باقر حجازی از وکلای برجسته ایران و بانو آسیه افشارطوس، در سال ١٣١٢ متولد شد. مادر فرهیخته و روشنفکر وی از نادره زنانی بود که دیپلم متوسطه خود را در زمانی که حق تحصیل از اکثر زنان ایرانی سلب میشد با پیگیری و تلاش خود دریافت کرد و به عنوان مدیر دبیرستانی دخترانه در تهران تلاش کرد تا علم و حکمت و تجربه‌های خود را با امید به پرورش زنانی مستقل، تحصیلکرده و با اعتماد به نفس در اختیار دانش آموزان خود قرار دهد.

سیمین حجازی، اول از چپ کنار مصدق

سیمین حجازی، اول از چپ کنار مصدق

سیمین حجازی در سال ١٣٣۴ زمانی که وظایف و مسولیتهای محدودی برای زنان ایرانی از نظر علمی و اجتماعی در نظر گرفته میشد، اولین دختری است که موفق شد از دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته مهندسی الکترومکانیک فارغ التحصیل شود.

مروری بر سوابق تحصیلی، شغلی، اجتماعی وسیاسی سیمین از همت، پشتکار وتوانمندی‌های بیشمار او حکایت دارد. او با استخدام در سازمان آب تهران، مسولیتهای مهمی از قبیل معاونت و سپس ریاست دفتر فنی سازمان را به عهده گرفت و سالها بر برنامه‌های اجرایی مهندسی این سازمان معتبر نظارت داشت.

بانو سیمین حجازی با إحساس تعهد د رمقابل ارتقای کشورش با پیروی از ارزشهای ملی گرایانه خانواده خود به خصوص سرلشکر محمود افشارطوس، دایی بزرگش که ناجوانمردانه پیش از٢٨ مرداد به قتل رسید، سالها با طرفداری از راه مصدق برای ایجاد جامعه‌ای باز، آزاد و بدون تبعیض جنسیتی مبارزه کرد.در سالیان پس از انقلاب۵٧ سیمین به رغم کارنامه درخشان شغلی خود، با اولویت بخشیدن به تربیت وادامه تحصیل فرزندانش به آمریکا عزیمت کرد و با اشتغال به خدمات موثری در این کشور دو فرزند برومند خود رآ تا پایان تحصیلات عالی و اشتغال در سمتهای علمی و حرفه‌ای معتبر همراهی کرد.

امروز که در کشور عزیزمان دختران توانمند بسیاری، در هر یک از رشته‌های آموزش عالی که به روی آنها باز شده است می‌درخشند و سالیانه بیش از هزاران دختر جوان در رشته‌های مهندسی فارغ التحصیل میشوند، باید یادآور و قدر دان زحمات و اراده افراد برجسته‌ای مانند سیمین حجازی بود که با گذر از موانع مختلف فرهنگی و اجتماعی، راه را برای آنها هموار کرد.

روحش شاد و یادش گرامی.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)