شماره‌ی دوم نشریه‌ی «سپهر اندیشه منتشر شد.

دریافت از طریق این لینک

در شماره‌ی دوم نشریه‌ی «سپهر اندیشه» این مقاله‌ها را می‌خوانید:

بخش اول، «ترس، کارکردهای اجتماعی آن و چیرگی بر آن» با این مقاله‌ها: / فرهاد خسروخاور، سعید پیوندی، محسن متقی: دیالکتیکِ ترس، ترس‌زدایی و ترسِ مضاعف در جنبش‌های اجتماعی / علی میرسپاسی: برباد رفتن امید اجتماعی و پدیده‌یِ ترسِ همگانی؛ نگاهی جامعه‌‌شناختی به ترس هم‌چون پدیداری سیاسی / کاظم کردوانی: ترس، کارکردهایِ آن، چیرگی بر ترس / محمدرفیع محمودیان: ترس در پیِ ترس: در نقدِ مقوله‌یِ اضطراب  / مهرانگیز کار: زنان و ترس / حسن یوسفی اشکوری: پدیده و پدیدارشناسیِ مفهوم ترس در ادب دینی و در تاریخ اسلام / حسن فرشتیان: ترس از خدایِ انسان‌واره در فرهنگ دینی / فریدون وهمن: رنج و هراس دگردینان در ایران / محمد مبشری: سخنی درباره‌یِ ترس و اختلالِ ترس از منظرِ پزشکی/ مژگان کاهن: تربیت مذهبی افراطی و تأثیر آن در روان و ذهن کودکان و نوجوانان / مسعود اسماعیل‌لو: جای‌گاه و تاثیرِ «ترس» در معماری و شهرسازی‌هایِ گذشته و حال و آینده

بخش دوم، «در قلمروِ اندیشه» با این مقاله‌ها: / کاظم ایزدی: تغییر و بازتغییر ارزش‌ها و هنجارهایِ فرهنگی و معرفتیِ مسلط در نهادِ خانواده در ایران / علی حصوری: نیروی کار در قالی‌بافی / رحیم رحیم زاده اسکویی: پیش‌نیازهای اندیشه‌یِ “توسعه” و “توسعه‌نیافتگی ” / کاظم علمداری: چرا مردم در انتخابات ساختگی شرکت می‌کنند؟ / ناصر کرمی: فاجعه به‌مثابه‌یِ ابزارِ سرکوب؛ مورد مائو / بهزاد کشاورزی: پژوهشی درباره‌یِ واژه‌یِ مشروطه / جواد موسوی خوزستانی: سویه‌های رفتارِ سیاسی ما

بخش سوم، «نقدِ کتاب» با این مقاله: / سعید رهنما: باسکار سونکارا، مانیفست سوسیالیستی: دفاع  از سیاست رادیکال در عصر نابرابریِ مفرط

بخش آخر: به یادِ جمشید بهنام

نسخه‌ی چاپی نشریه را می‌توانید ازطریقِ  سایتِ «لولو» دریافت کنید.

سایت نشریه‌ی «سپهر اندیشه»: https://sepehrandisheh.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)