مهرداد فیض –
پیش از پرداختن به این مقاله لازم و ضروری میدانم نکاتی‌ هر چند کوتاه جهت تنویر ذهن خوانندگان تقریر ،تا شاید سطح تحلیلی در خور توجه در جهت سرعت بخشیدن به فهم صحیح از محتویات این مطلب ارائه نمایم .همانطور که می‌دانید در مبحث زیبا شناسی‌ کلماتی‌ از قبیل شکوفایی ، نوآوری ، و خلاقیت میتوانند شفیع وصف ناشدنی در وجود انسان ایجاد نمایند که تامدتی‌ طولانی یک جامعه بتواند از این حس حظی عمیق نصیب خود گرداند حال.با توجه به مقدمه فوق سوال این است که آیا این دو مهم یعنی‌ نوآوری و شکوفایی در جامعه ایران قابلیت حضور در حوزه‌های مختلف فرهنگ، سیاست، اجتماع و اقتصاد را پیدا میکنند ؟آیا شکوفها ی شکوفایی  به بار خواهد نشست ؟آیا نوآوری این جنین به تاخیر افتاده خود را متولد خواهد کرد ؟برای دست یابی‌ به این شاخصه‌های مهم ، اساسی‌ و مدرن چه تدبیری اندیشیده شده است ؟ مهمترین پیامد مفاهیم ذکر شده ، چالش بین سنّت و مدرنیته خواهد بود و سنّت ایستا و منفعل میبایست خود را با ابزار علمی‌ و منطقی‌ از جمله خرد ورزی مسلح گرداند تا شکوفایی و نوآوری در سپهر تعامل و نه تقابل به منصه فعلیت در آید .به زعم بیشتر اندیشمندان ، پروسه رسیدن به شکوفایی و نوآوری دارای ویژگیهایی است که عزمی جزم به دور از تعصبات  را طلب می‌کند .امروزه باید توجه داشت که کشورهای پیشرفته با شاخصه‌های تولید کنندگی در تمام عرصه‌ها چه فرایندی را طی‌ نموده‌اند که شده‌اند تصمیم گیر ؟نوآوری و خلاقیت این کشورها از کجا نضج و بست یافته است؟ جواب این سوالها بسیار ساده است . آنها برای خود و تمام افراد جامعه حق اشتباه و خطا را محفوظ داشته‌اند .آنها شجاعت در جامعه را جهت ترکیب مواد موجود در تمام حوزه‌ها نهادینه کردند و همچنین هوش به تنهایی را کافی‌ ندانستند .آنها خلاقیت را سنگ زیرین دستاوردهای نو و مدرن قرار دادند . برای ارائه محصولات تولید شده  که از کار بست نترسیدن در ادغام پدید آمده بود هیچ خستی به خرج ندادند تا از این راه عزمی جهانی‌ را جهت نقد تولیدات یاری بگیرند ،آنها نقد بدون تخریب و آموزش را در دستور کار خود قرار دادند و دائماً از صفر آغاز کردن را از رفتارهای خود زدودند و از همه مهمتر امنیت را در حوزه عمومی جامعه  برای شهروندان  با باورهای متفاوت مهیا ساختند تا در بستر اپیستمولوژی، پلولاریسم و معرفت شناسی‌ این مهم مشعشع گردد آنها تلاش کردند انسانهای جامعه را به جهلشان آگاه سازند و عیبشان را به رخ نکشند .نخبگان و الیتهای چنین جوامعی جهت پویایی جامعه خویش ، سوال ، پیروزی شخصیت بر جنسیت و خرافه زدائی ازداشته های اصیل مانند علم ، سیاست و دین را قانونمند کردند تا فهم جدیدی برای زیستن نو آغاز گردد .دلسوزان کشور وقت آن نرسیده که همه با هم و با اعتماد به هم و با شفافیت کامل که باعث قدرت میشود به دور از هر انگو ننگی و با هر باور و اندیشه بر اساس حقوق انسانی‌ و منافع ملی‌ شکوفایی ، نوآوری و خلاقیت را برای به وجود آوردن ایرانی‌ مدرن یک صدا و از اعماق وجود فریاد بزنیم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)