اعتراضات سراسری معلمان و مطالباتشان: گفتگوی “رادیو پیام کانادا” با رسول بداقی بازرس کانون صنفی معلمان ایران در مورد اعتصابات شنبه و یکشنبه (۱۰ـ ۹) بهمن و اعتراضات سراسری آنها در روز دوشنبه ۱۱ بهمن در تهران در مقابل مجلس و در شهرستان‌ها در مقابل اداره آموزش و پرورش و اداره کل شهرستان‌ها.

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)