جدول زیر لیست کل مطالبی است که درمطبوعات از من منتشرشده است.

فردای روزی که روزنامه سلام تعطیل شد رفتم زندان.جرم نوشتن بودن.انجمن صنفی روزنامه نگاران هیچ عکس العملی نشان نداد.

http://mahkame2.wordpress.com/category/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/

تقریبا از آنزمان بیکاری منقطع وممتدی به من تحمیل شد.

آخرین مطلبی که در مطبوعات از من چاپ شد یادداشتی با عنوان«فقدان امنیت» بود که در روزنامه مردم سالاری به چاپ رسید.

واواک(واجا) باکمک گرفتن از نوچه هایش در مطبوعات و همیاری برخی و فشاربر برخی سعی داشته ودارد تا بدون قبول مسئولیت مانع حضورم در مطبوعات شود.حالا که عمله آنها نشده ایم،ما را ازحیِّز انتفاع بیاندازد.و بتوانند باگرفتاری های معیشتی وقطع بیمه،وهماهنگی وهمیاری با دزدان نان(رانت و باند قدرت در مطبوعات)، وجودم را منکر شوند و باصطلاح خود بایکوت کنند. آنچه بر سر توزیع کتابهایم آورده شد- وکمی از قصه اش را نوشته ام-یکی از پروژه های آنهاست.

آنهایی که مرا می شناسند و ازنزدیک با آنها کار کرده ام(خصوصادرروزنامه سلام)خوب می دانندکه چه می گویم ومنظورم چه کس وکسانی است.

دزدان نانی که یا شریک دزد ورفیق قافله هستند، و یا تخم هایشان را کشیده اند…آنها

باید بداننداین هم حق الناس است.وخداوند هم نمی تواند ببخشد!

حاکمیت انحصار طلبان در«ج.ا.ا»بامساعدت ازتوانایی اش در بهره وری از رانت قدرت و سیاهی لشگری که از نوچه ها در عرصه مطبوعات قطار کرده،آنجا را مختص عده ای خاص کرده تا فقط آنها آزادی فعالیت داشته باشند.

اما آیاماه همیشه پشت ابر می ماند؟نه؛فواره چون بلند شود،سرنگون شود.

به قول مولانا:

نردبان خلق از ما ومنی است

عاقبت این نردبان افتادنیست

ردیف عنوان مطلب نام روزنامه ونشریه تاریخ نوع اسم

۱- عاشورا مجله سروش ش۳۶ ۲۹/۱۰/۱۳۵۸ محمد شوری

۲- گلهای سرخ آزادی در ۲۲ بهمن شکوفا شد مجله سروش/ش۱۳۳- ۱۷/۱۱/۱۳۶۰ محمد شوری

۳- انقلاب فرهنگی روزنامه انقلاب اسلامی/ش۲۵۳ – ۲۲/۲/۱۳۵۹ محمد شوری

۴-اثر گذاری شریعتی در جامعه وانقلاب روزنامه انقلاب اسلامی/ش۲۶۴ -۴/۳/ ۱۳۵۹ محمد شوری

۵- انسان و اخلاق روزنامه انقلاب اسلامی/۳۲۲-۱۶ / ۵/۱۳۵۹ محمد شوری

۶-جبهه واحد اسلامی روزنامه انقلاب اسلامی/ش۳۲۲-۱۶/۵/۱۳۵۹ محمد شوری

۷-تفسیری بر اذان و اقامه نماز روزنامه انقلاب اسلامی/ش۳۲۲-۱۶/۵/۱۳۵۹ محمد شوری

۸-ماهیت انقلاب، وحدت رهبری و . . روزنامه صبح آزادگان/ش۹۶۰-۵/۳/۱۳۶۲ محمد شوری

۹-خط امام رادر تمامی ابعاد/. . روزنامه اطلاعات/ ۴و۵و۶/۳/۱۳۶۳ محمد شوری

۱۰- پاسخی به محمد جواد حجتی کرمانی روزنامه اطلاعات/ش۱۹۲۰۸- ۱۱/۹/ ۱۳۶۹ م. درویش

۱۱-مصاحبه با یکی ازروحانیون بیداردرمورد انتخاب قائم مقام رهبری روزنامه کیهان۱۹ ۱۳۶۴

۱۲- انقلاب اسلامی و صدور انقلاب نشریه نهضت جهانی اسلام/۶ – / / ۱۳۶۵ محمد شوری

۱۳-گزارش کمک آمریکا به آوراگان روزنامه سلام /پیش شماره-/۹/۲/۱۳۷۰ بدون نام

۱۴-شهید مطهری روحانیروشنفکر روزنامه سلام/ش ۱۵/۲/۱۳۷۲ عنایت الله سلحشور

۱۵- اندر خم مفروضات مطالعه روزنامه سلام/ ش ۷۵۸-۹/۱۰/۱۳۷۲ بدون نام

۱۶- کتاب تنها دوست با وفای انسان روزنامه سلام/ش – ۷۵۸-۹/۱۰/ ۱۳۷۲ مسعود طوبی

۱۷-جانبازان و لزوم توجه بیشتربه. . . روزنامه سلام /ش – ۲۳و ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ بدون نام

۱۸-دغدعه های شغلی روزنامه سلام/ ۳/۱۰و۲و۳/۱۱/۱۳۷۳ بدون نام

۱۹-آیا برای شما هم وقت طلاست؟ روزنامه سلام/ ۱۷/۳/۱۳۷۳ بدون نام

۲۰-گشتی در کهکشان گوتنبرگ روزنامه سلام / – ۷/۴/۱۳۷۳ بدون نام

۲۱-تامین اجتماعی پاسخی به. . . روزنامه سلام/ش – ۲۵/۴/۱۳۷۳ بدون نام

۲۲-کارگر اصلی ترین عنصر تو سعه انسانی روزنامه سلام/ش ۱۰ /۲/۱۳۷۶ بدون نام

۲۳-انتخابات راههای مشارکت کدامند؟ روزنامه سلام/ش ۱۳و۱۵/۲/۱۳۷۵ بدون نام

۲۴-قانون محور اصلی جامعه مدنی روزنامه سلام/ ش ۱۴و ۱۶/۴/۱۳۷۶ بدون نام

۲۵- شایعه روزنامه سلام/ش ۲۵ و ۲۸/۴/۱۳۷۶ بدون نام

۲۶- قرآن در عینیت جامعه (انتخاب صحیح) روزنامه سلام ۱۶/۵/ ۱۳۷۶ محمد شوری

۲۷- تنظیم روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن روزنامه سلام ۲۳ /۵/۷۶ محمد شوری

۲۸-کلاف درهم پیچیده ای بنام رفت وآمد شهری روزنامه سلام ۸/۶/۷۶ محمد شوری

۲۹ – امر به معروف و نهی از منکر روزنامه سلام ۱۳/۱۳۷۶ محمد شوری

۳۰- جوانان و مشکل اشتغال روزنامه سلام ۱۷ و ۱۹و ۲۲و ۶/ ۱۳۷۶ محمد شوری

۳۱- جامعه مدنی ، احزاب ، مشارکت روزنامه سلام ۱۷ و ۱۹و ۲۱/ ۸ ۱۳۷۶ محمد شوری

۳۲-تب فوتبال ، از فوتبال تا فوت بال روزنامه سلام ۲۴ / ۸/ ۱۳۷۶ محمد شوری

۳۳- جوانان و ازدواج روزنامه سلام ۱۰و ۵ و ۸/۹/۱۳۷۶ محمد شوری

۳۴- قانون اساسی ترجمان اراده ملت روزنامه سلام ۱۲/ ۹. ۱۳۷۶ محمد شوری

۳۵- دانشجو پیشگام در مشارکت سیاسی روزنامه سلام ۱۵ /۹/۱۳۷۶ محمد شوری

۳۶-انتظار یعنی امید . . روزنامه سلام ۲۴/۹/۱۳۷ محمد شوری

۳۷- دروغ چرا؟! رورنامه سلام ۱۳ و ۱۵ / ۱۰/۱۳۷۶ محمد شوری

۳۸-جامعه مدنی و جامعه زدنی روزنامه سلام ۲۲ و ۲۴ /۱۰/۱۳۷۶ محمد شوری

۳۹- عدالت اجتماعی آرمان انقلاب اسلامی روزنامه سلام ۱۵/۱۰/ ۱۳۷۶ محمد شوری

۴۰ – جانعه مدنی و استیفای حق روزنامه سلام ۲و ۴و ۶/۱/۱۳۷۶ محمد شوری

۴۱- بررسی مبانی حقوق اجتماعی در قانون اساسی رورنامه سلام ۹/۱۱/۱۳۷۶ محمد شوری

۴۲-فقیر سازی وفقیر نوازی روزنامه سلام ۱۳/ ۱۱۱۳۷۶ محمد شوری

۴۳- آمدی جانم بقربانت ولی حالا چرا؟! روزنامه سلام ۲۳/۱۱/۱۳۷۶ محمد شوری

۴۴-امرار معاش از نوع دیگر رورنامه سلام ۸/۱۱۳۷۷ محمد شوری

۴۵- جمهوری اسلامی اری روزنامه سلام ۱۰/۱/۱۳۷۷ محمد شوری

۴۶- داستان اتوبوس شرکت واحد روزنامه سلام ۲۲ /۱/۱۳۷۷ محمد شوری

۴۷- از کار سیاسی تا سیاسی کاری روزنامه سلام ۳۹ و ۳۱/۱/ ۱۳۷۷ محمد شوری

۴۸- آزدای مطبوع! روزنا مه سلام ۱۲ / ۲/۱۳۷۷ محمد شوری

۴۹-مشارکت همگانی، همه برای همه روزنامه سلام ۲۱ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷ محمد شوری

۵۰-شرکت واحد اتوبوسرانی روزنامه سلام ۲۶ /۲/۱۳۷۷ محمد شوری

۵۱ – دوم خرداد، انقلاب در انقلاب روزنامه سلام ۲ / ۳/ ۱۳۷۷ محمد شوری

۵۲- قانون آزدای روزنامه سلام ۲۰ و ۱۸/ ۳/ ۱۳۷۷ علی میثمی

۵۳- تا کی این چنین باید، روزنامه سلام ۳ /۴/ ۱۳۷۷ مقداد واعظی

۵۴- امر به معروف در جامعه مدنی روزنامه سلام ۱۵ و ۱۷/۴/ ۱۳۷۷ علی میثمی

۵۵- کی به کیه دمکراسیه ، روزنامه سلام ۱۳ / ۴/ ۱۳۷۷ امین عباسی

۵۶- دربدر به دنابال یک دانه قرص روزنامه سلام ۲۰ /۴/ ۱۳۷۷ امین عباسی

۵۷- از آینده چه خبر؟ روزنامه سلام ۳۱/ ۴/ ۱۳۷۷ امین عباسی

۵۸- وقتی نمی نویسید چی بگم؟ روزنامه سلام ۵/۵/ ۱۳۷۷ امین عباسی

۵۹- فاصله انتقاد تا افترا در مطبوعات روزنامه سلام ۱۰/۵/۱۳۷۷ علی میثمی

۶۰- تکرار مشروطیت توهم یاتحریف تاریخ روزنامه سلام ۱۴/۵/ ۱۳۷۷ علی میثمی

۶۱- التماس نکن! روزنامه سلام ۱۷/۵/۱۳۷۷ امین عباسی

۶۲ – مشکلات یک مصاحبه روزنامه سلام ۱۴/ ۶/ ۱۳۷۷ امین عباسی

۶۳- تعزبرات لوکس روزنامه سلام ۲/ ۶/ ۱۳۷۷ امین عباسی

۶۴-ماکیاولیست های کوچک روزنامه سلام ۲۵/ ۶/ ۱۳۷۷ علی میثمی

۶۵-پول نداری نمیر!ّ روزنامه سلام ۶/۷/۱۳۷۷ امین عباسی

۶۶-شخصیت بلیطی، بلیط شخصیت! روزنامه سلام ۱۱ /۷/۱۳۷۷ امین عباسی

۶۷- ازماست که برماست روزنامه سلام ۱۳/۷/۱۳۷۷ امین عباسی

۶۸- فالگیری در عصر انفجارات روزنامه سلام ۱۵/۵/۱۳۷۷ امین عباسی

۶۹- جمع پنج نفره تاکسی روزنامه سلام ۳۰/۷/۱۳۷ امین عباسی

۷۰- انتخابات و مشارکت همگانی روزنامه سلام ۲۵/۷/۱۳۷۷ علی میثمی

۷۱- رنجنامه ای از فقر روزنامه سلام ۲۸/۷/۱۳۷۷ امین عباسی

۷۲-گفت و گوی تمدنها روزنامه سلام ۲۸/۷/۱۳۷۷ علی میثمی

۷۳- ازدواج فوری روزنامه سلام ۴/۸/۱۳۷۷ امین عباسی

۷۴- این بار تقصیر ماست روزنامه سلام ۶/۸/۱۳۷۷ امین عباسی

۷۵- بند پ روزنامه سلام ۹/۸/۱۳۷۷ علی میثمی

۷۶- خط قرمز روزنامه سلام ۲۰/۸/۱۳۷۷ علی میثمی

۷۷- پاسخ ویزه در ارتباط با خط قرمز رورنامه سلام ۳۰/۸/۱۳۷۷ مدیر مسئول

۷۸- خط سریع السیر یا مردم فریبی روزنامه سلام ۲۰/۸/۱۳۷۷ امین عباسی

۷۹- عاطفه کشی روزنامه سلام ۱۸/۹/۱۳۷۷ بدون نام

۸۰- آب دهانت را قورت بده روزنامه سلام ۲۳/۹/۱۳۷۷ بدون نام

۸۱- اسکناس ۷۰ تومانی روزنامه سلام ۳۰/۹/۱۳۷۷ بدون نام

۸۲- نیمه پر نیمه خالی روزنامه سلام ۲/۱۰/۱۳۷۷ بدون نام

۸۳- آدم های متمدن آدم های متجدد روزنامه سلام ۳۰/۱۰/۱۳۷۷ بدون نام

۸۴- نهضت جهانی اسلام آرمانی که … روزنامه سلام ۲/۱/ ۱۳۷۷ بدون نام

۸۵-من توجیه می کنم پس هستم روزنامه سلام ۱۹/۱۲/ ۱۳۷ بدون نام

۸۶- پنج بعلاوه چند؟ روزنامه صبح امروز ۹/۱۰/۱۳۷۷ گروه گزارش

۸۷- هر که آمد عمارتی نوساخت روزنامه صیح امروز ۱۰/۱۰/۱۳۷۷ گروه گزارش

۸۸- نقطه تلاقی زوزنامه صبح امروز ۲۲/۱۰/ ۱۳۷۷ فرشاد حسینی

۸۹- باید ماشه را چکاند تا کلرات . . . صبح امروز ۲۸/۱۰/۱۳۷۷ علی میثمی

۹۰- تحلیلهای خانواده استثنایی صبح امروز ۸/۱۱/۱۳۷۷ علی میثمی

۹۱- مفتش ۲۶ صبح امروز ۲۸/۱/۱۳۷ علی میثمی

۹۲- حکومت دینی جکومت دیندار صبح امروز ۱۲/۱۰/۱۳۷۷ علی میثمی

۹۳- نسخه پیچیده شده برای مطبوعات آزاد صبح امروز ۲۴/۱۲/۱۳۷۷ علی میثمی

۹۴- آبشخور! صبح امروز ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ علی میثمی

۹۵- گنیجینه اطلاعاتی سازمان سیا اینجاست! صبح امروز ۲۷/۱۲/۱۳۷۷ علی میثمی

۹۶- قانون علیه قانون! صبح امروز ۱/۲/۱۳۷۸ علی میثمی

۹۷- مطبوعه مطبوع جناح استثنایی(۱) صبح امروز ۱۵/۲/۱۳۷۷ علی میثمی

۹۸- حرف بعضی از مردها همیشه یکی نسیت(۲) ۱۶/۱۲/۱۳۷۷ علی میثمی

۹۹- نقد گزارش مطبوعه مطبوع (از اشتباه. . . صبح امروز یکی از خوانندگان

۱۰۰- مطلبی علیه یادداشت حکومت دینی حکومت دینداردر صبح امروز مجله یالثارات ش ۵۸

۱۰۱- تحلیل یکی از گروههای خارج از کشور ازنویسندگان مطبوعات ایران (ازجمله علی میثمی)

۱۰۲-زمان واندیشه(آزدای) هفته نامه توانا ش۱۹- ۲۲/۴/۱۳۷۷ علی میثمی

۱۰۳- زمان و اندیشه(قعطنامه۵۹۸) هفته نامه توانا ش۲۰- ۲۸/۴/۱۳۷۷ علی مثمی

۱۰۴- زمان و اندیشه ( ) هفته نامه توانا ش۲۱-۴/۵/۱۳۷۷ علی میثمی

۱۰۵- زمان و اندیشه ( ) هفته نامه توانا ش۲۲- ۱۱/۵/۱۳۷۷ علی میثمی

۱۰۶-زمان و اندیشه(حزب الله – انصار حزب الله) هفته نامه توانا ش۲۳و۲۴و ۲۵و ۲۶و ۲۷ علی میثمی

۱۰۷-زمان و اندیشه(اقتصاد وسرمایه داری) هفته نامه توانا ش۲۸- ۲۲/۶/۱۳۷۷ علی میثمی

۱۰۸- مصاحبه اختصاص با لطف الله میثمی هفته نامه توانا ش ۲۷- ۱۱/۶/۱۳۷۷ مسعود طوبی

۱۰۹- مصاحبه اختصاصی با اعظم طالقانی هفته نامه توانا ش ۲۸- ۲۲/۶/۱۳۷۷ مسعود طوبی

۱۱۰-زمان و اندیشه (آزادی اندیشه) هفته نامه توانا ش ۲۹ علی میثمی

۱۱۱-زمان و اندیشه (اهانت- هتک – تهمت) هفته نامه توانا- ش ۳۳-۳۰/۱۰/۱۳۷۸ علی میثمی

۱۱۲-زمان و اندیشه (ازادی مطبوع) هفته نامه توانا- ش ۳۴- ۳۲-۲۳/۱/۱۳۷۸- علی میثمی

۱۱۳- زمان و اندیشه (خشونت) هفته نامه توانا – ش ۳۴-۰ ۱۳/۲/۱۳۷۸- علی میثمی

۱۱۴–مصاحبه با صادق زیبا کلام – هفته نامه توانا- ۳۵- ۲۰/۲/۱۳۷۸- علی میثمی

۱۱۵–زمان و اندیشه( روز شمار کرباسچی) هفته نامه توانا- ش۳۶- ۲۷/۲/۱۳۷۸- علی میثمی

۱۱۶- زمان و اندیشه ( دوم خرداد) هفته نامه توانا – ۳۷-۳/۳/۱۳۷۸- علی میثمی

۱۱۷- زمان واندیشه ( مطبوعات مطبوع!) هفته نامه توانا- ش ۳۸- ۱۰/۳/۱۳۷۸- علی میثمی

۱۱۸- جامعه خوردنی – هفته نامه توانا – ش ۳۹- ۲۵/۳/۱۳۷۸- علی میثمی

۱۱۹- زمان و اندیشه ( علی شریعتی ) هفته نامه توانا – ش ۳۹- ۲۵/۳/۱۳۷۸ علی میثمی

۱۲۰- زمان و اندیشه (استبداد) هفته نامه توانا- ش ۴۱ – ۷/۴/۱۳۷۸- علی میثمی

۱۲۱- آگهی تشکر، تبریک و تسلیت. . . روزنامه کار و گارگر ۱۷/۸/ ۱۳۷۶ محمد شوری

۱۲۲–شعار جامعه مدنی قدرت یا قانون مجله ایران فردا ش ۳۹ دی ماه ۷۶ محمد شوری

۱۲۳- نقد گزارش امر بمعروف ( گر خواهی نشوی رسوا . ..) هفته نامه شلمچه ش۳۶ ۱۵/۵/۱۳۷۷

۱۲۴- بحران افغانستان، چرا سردرگمی؟ روزنامه زن ش ۱۷- ۴/۶/۱۳۷۷ محمد شوری

۱۲۵- وسوسه های خناسان هفته نامه مبین ش ۴۰- ۱۷/۶/۱۳۷۷ محمد شوری

۱۲۶-ایجاد بحران برای استعفای سوم! هفته نامه آبان ش ۱۳/۴/۱۳۷۷ محمد شوری

۱۲۷–خشونت،ضرورت هوشیاری دولت هفته نامه آبان ش ۳۲- ۷/۶/۱۳۷۷ محمد شوری

۱۲۸- یکصد نامه سرگشاده به رئیس جمهوری روزنامه ایران ویچ ش۱۲ – ۲۹/۲/۱۳۶۷۸ محمد شوری

۱۲۹- سرنخ بوروکراسی بدست مدیریت ا ست روزنامه بیان–ش۱ ۱۷/۹/۱۳۷۸ میثم علی محمدی

۱۳۰- شریک جامعه مدنی شویم روزنامه بیان ش۵- ۲۲/۹/۱۳۷۸- میثم علی محمدی

۱۳۱- شوراهای شهر مادر مشارکت – روزنامه بیان ش ۱۵- ۴/۱۰/۱۳۷۸- میثم علی محمدی

۱۳۲- مدرسه سازی مشارکتی درجه یک – روزنامه بیان ش ۲۳- ۱۵/۱۰/ ۱۳۷۸- میثم علی محمدی

۱۳۳- قانون برای همه همه برای قانون روزنامه بیان ش ۲۶ و ۲۸- ۲۰و ۲۲/۱۰/۱۳۷۸ میثم علی محمدی

۱۳۴- مصرف گرایی نقیض مشارکت – روزنامه بیان ش ۳۲- ۲۷/۱۰/۱۳۷۸- میثم علی محمدی

۱۳۵- اخلاق سیاسی – روزنامه بیان ش۳۵ -۳۰/۱۰/۱۳۷۸ محمد شوری

۱۳۶- زنده باد مطبوعات رورنامه بیان ش ۴۶و۴۸و ۴۹-۱۴-۱۷-۱۸/۱۱/۱۳۷۸ میثم علی محمدی

۱۳۷-تبلور انتخابات آزاد میزان رای مرد م است روزنامه بیان ش ۵۸ ۲۸/۱۱/۱۳۷۸ میثم علی محمدی

۱۳۹- گت وگوی تمدنها در دوجبهه روزنامه بیان ش ۵۹- ۳۰/۱۱/۱۳۷۸- میثم علی محمدی

۱۴۰- نردبان قهرمانی روزنامه بیان ش ۷۲ ۱۶/۱۲/۱۳۷۸ میثم علی محمدی

۱۴۱- چه باید کرد روزنامه بیان ش ۷ ۲۱/۱۲/ ۱۳۷۸ میثم علی محمدی

۱۴۲- انقلاب فرهنگی جهانی کالای تکنولوزی اخبار اقتصاد ش ۱۷۳ ۲۹/۱/۱۳۷۹ محمد شوری

۱۴۳- شنیدنی تمدنها روزنامه آفتاب یزد ۱۶/۷/۱۳۷۹ علی پارسازاده

۱۴۴- نیروهای سیاسی ملزم به همراهی با قطاراصلاحات هستند- روزنامه ملت ۶/۶/۱۳۸۰ محمد زمانی

۱۴۵- سیاسی شدن دین روزنامه ملت ۱۲/۶/۱۳۸۰ محمد زمانی

۱۴۶- اصلاحات – دیانت – اقتصاد روزنامه ملت ۱۷/۶/۱۳۸۰ محمد زمانی

۱۴۷- عدالت عین اعتدال روزنامه ملت ۳۱/ ۶/۱۳۸۰ محمد زمانی

۱۴۸- پنج احتمال – روزنامه ملت ۱۷/۷/۱۳۸۰ محمد زمانی

۱۴۹- تابوها و تابلوهای منوع! روزنامه همبستگی ۲۱/۱۱/۱۳۸۰ محمد شیدا

۱۵۰- مثل آینه بی نقاب روزنامه همبستگی ۷/۱۲/۱۳۸۰ محمد شیدا

۱۵۱- تلقن مهمترین مسافر قطار تکنولوزی – روزنامه همبستگی ۱۴/۱۲/ ۱۳۸۰ محمد شیدا

۱۵۲- بدون شرح – چند سقف یک آسمان روزنامه همبستگی ۱۵/۲/۱۳۸۱- بدون نام

۱۵۳- هیات منصفه پس از ۲۳ رورزنامه همیستگی ۲۶/۲/۱۳۸۱ محمد شیدا

۱۵۴- ده سال انتظار شاید وقت دیگر – روزنامه همبستگی ۲۶/۳/ ۱۳۸۱ شیدایی

۱۵۵- پنج + بحران همسر! روزنامه همبستگی ۱۴/۷۱۳۸۲ محمد شوری

۱۵۶- خصوصی سازی خوب است یا بد قسمت اول مجله بهکام ش ۴۵ اسفندماه ۸۳ – محمد شوری

۱۵۷- خصوص سازی خوب است یا بد قسمت دوم مجله بهکام ش ۴۶ ویژه نوروز محمد شوری

۱۵۸ – من یک اصلاح طلبم ! قسمت اول روزنامه کیهان ۳/خرداد۸۴ م . محبوب

۱۵۹ – من یک اصلاح طلبم قسمت دوم روزنامه کیهان ۲۹خرداد ۸۴ م. محبوب

۱۶۰ – زن شاهکار خلقت مجله ایام – دوره جدید شماره ۳ نیمه اول مردادماه ۱۳۸۵ م. ش

۱۶۱- دیوار سیاست مردم سالاری – ۲۷/۴/ ۱۳۸۵ – محمد زمانی

۱۶۲- ساندویچ سیاست – مردم سالاری ۸ /۶/۱۳۸۵ محمد زمانی

۱۶۳- یکصد سال بدنبال تحکیم دمکراسی – ۱۴ /۵/۱۳۸۵ – محمد زمانی

۱۶۴-بازی سیاست – مردم سالاری ۱۹/۵/۱۳۸۵ – محمد زمانی

۱۶۵- بازار سیاست – مردم سالاری – ۲۵/ ۵/۱۳۸۵- محمد زمانی

۱۶۶-قانون سیاست – مردم سالاری – ۲/۶/۱۳۸۵- محمد زمانی

۱۶۷- فرهنگ سیاست و عوام پروری – مردم سالاری – ۱۹/۶/۱۳۸۵ – محمد زمانی

۱۶۸- جایزه ای برای زندگی- مردم سالاری ۱۷/۷/۷۱۳۸۵ – محمدزمانی

۱۶۹-ارزان بودن گرانی – مردم سالاری – ۳/۷/۱۳۸۵ – محمد زکانی

۱۷۰-موعظه از موضع بالا – مردم سالاری – ۲۷ /۸/۱۳۸۵ – محد زمانی

۱۷۱-اصول گرایی و اصلاح طلبی به کدام معنا؟ – ۳۰/۸/۱۳۸۵ – محمد زمانی

۱۷۲-شهرام جزایری ازکدام مرز فرارکرد؟-۹/۱۲/۱۳۸۵-مردم سالاری- محمدزمانی

۱۷۳-الناس علی دین ملوکهم-۱۰/۲/۱۳۸۶- مردم سالاری-محمدزمانی

۱۷۴-فقدان امنیت-۱۶/۸/۱۳۸۶-مردم سالاری- محمد شوری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com