دو جوان انسان به تلاشی دیدنی جان یک زن را که در میان آتش گیر کرده است نجات می‌دهند. نجات دلهره‌آور این زن تحسین برانگیز است. در جهان انسانیت نمرده است. این در درون هر انسانی است. فقط کافی است که آن را دوباره زنده کنیم. گذشتن از جان برای هم‌نوع در ذات بشر است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)