سیل و آبگرفتگی بسیاری از شهرهای استان‌های جنوبی ایران را در بر گرفته است. در سایه ناکارآمدی حکومت زندگی بسیاری از مردم در خطر نابودی قرار گرفته است.

بسیاری از مردم بدون اطلاع به دامن سیلاب ‌های ناگهانی می‌افتند. ویدئویی دلهره انگیز از نجات یک خانواده ۷ نفره در دلگان دیده می‌شود که مردم چگونه برای نجات آنها خود را به خطر می‌اندازند. این خانواده با خودروی خود قصد عبور از رودخانه را داشتند که توسط سیل ناگهانی غافلگیر می‌شوند. در آخرین لحظه که نزدیک بود با خودرو به داخل سیل بلعیده شوند توسط مردم نجات می‌یابند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)