…. در پیراهن من
تن‌های بسیاری ست که هر روز
در خیابان‌های شما
تکرار می‌شود .

هفت خطم ،
نستعلیقم ،
ثلثم ،
شکسته‌ام؛

من انحنای کمر تمامی شما هستم !
و خط دیگر آن اتوبوس
که هر روز از جاده‌ای می‌گذرد منم ! …. نه !

باید نقش دهانی را بازی کنم
که از حنجره هایی روشن برخاسته‌اند … .

 

@Honare_Eterazi

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)