به یاد بکتاش آبتین

خفقان را

به آوازی بلند

شکستی

در راه، در حرکت

در میانه میدان

پا کوبان برچرخ روزگار

نفس زنان در راه آزادی

 

هزار بهانه خوب را گذاشتی

و دلسوزی یاران را هم

نخواستی بیرون گود باشی

 

تو آن “جوانه ارجمند” “امید” ی

بر درخت مقاومت

و گواهی به نفی سترونی اش

 

دیدی فراوانند

شاعران خوب

و هنرمندان هر فن.

آفریدی آنچه که نبود

حلقه مفقوده را نمایاندی

درک نیاز زمان

ایستادن در میدان

پایداری در رزم

 

گفتی:

“دنبال دستی می گردم

که گلوله را

به پرچم سفید تبدیل کند”

 

دستمان را بگیر آبتین

هم رای و هم راهیم.

 

با بکتاش آبتین

هستند کسان راه تو  بی باک روند

بگرفته به کف هستی خود پاک روند

کشتند ز ما،  هیچ شنیدند مگر:

“گفتی تو که بذرند،  چو در خاک روند”

 

با بکتاش آبتین

ای سرو بلند باغ آزادی ما

کوته کوته عمر تو و شادی ما

“بر خلوت کوچه مهر باطل زده ای”

فریاد بزرگ ضد بیدادی  ما

 

کیامرث باغبانی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)