باردیگر به همراه شما در خیابان خواهیم آمد ! روز شنبه هفتم (۷) اوت ۲۰۲۱ساعت ۱۴ دوبعداز ظهر در میدان برنس پارکن، پای مجسمه یوحنا

 امروز بیش از هرروزی وظیفه اجتماعی و انسانی هرفردی ایست که برای دفاع از مقاومت و ایستادگی مردم خوزستان و کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران پروژه ای نفت و گاز- پتروشیمی واعتراضات و اعتصاب سراسر ایران، دفاع اززندانیان سیاسی و درهمراهی با مادران و پدرانی که عزیزان خود را ازدر نبرد برای بدست آوردن آب و نان ازدست داده اند . درخیابان باشیم و فریاد برآوریم:  زندانی سیاسی آزاد باید گردد. بازداشتی های روزهای اخیردر جای جای کشور را آزاد کنید!

به خیابان آمدن روزشنبه هفتم اوت یکایک مان درشهر گوتنبرگ، در همراهی با مردمی که در سراسر ایران از جنوب تا به شمال و از غرب تا شرق در تقلای آزادی و رهایی از قید و بند این نظام ضد انسانی اند،امروز بیش از هر کجای ایران پژواک قیام خوزستان پاسخ خود را در صدای بلند اتحاد تبریز و تهران ،سقز و لرستان، مشهد و کرمانشاه در کف خیابان ها گرفت تا خوزستان تنها نماند. اینبار مردم ما کارگر ان اعتصابی نفت را در آغوش گرفتند ، مرکز به یاری حاشیه رفت ، همه به حمایت از اعتصابات کارگری نفنگران و نیشکرهفت تپه وتمامیت خوزستان نشته برخاست

 ما همه شما مردم آزادیخواه و فعالان گروهبندی های مختلف سیاسی و اجتماعی شهر را دعوت می کنیم که در میدان برنس پارکن، صدای مردمان جامعه ما باشیم و برای اطلاع رسانی به جامعه میزبان فریاد بر آوریم:

زنده باد آزادی / مرگ بر رژیم اسلامی ایران 

جمعی از فعالان اجتماعی – سیاسی و پناهندگان – گوتنبرگ / سوئد

تلفن های ارتباط : ۰۷۳۶۷۷۸۸۱۵ / ۰۷۳۹۸۰۹۹۹۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)