احزاب استقلال طلب کوردستان اعلام کردەاند کە بنا بر ضرورت سیاسی و تاریخی در چهارچوب یک هم پیمانی مشترکHSK بە فعالیت خود ادامە میدهند.

بنا بر خبرهای رسیدە چهار جریان و حزب استقلال طلب کوردستان تحت اشغال ایران ، بعد از دو ماه گفتگو و مذاکرە یک ائتلاف را تحت عنوان هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان اعلام کردەاند.

در اطاعیەای کە هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان (( Kurdistan independence alliance)) منتشر کردە آمدە است کە : ما بعنوان جریانات استقلال طلب کوردستان ضمن دعوت از دیگر احزاب کوردستانی ، از تمامی نیروهای استقلال طلب ملل غیر فارس میخواهیم کە جهت انسجام بیشتر در یک هم پیمانی برای   مبارزە با دشـمن مشترک در کنار همدیگر قرار بگیریم.

هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان در ضمینەهای سیاسی دیپلوماسی،امنیتی، نظامی، میدیایی فعالیت میکند .

روز نهم ژانویە ٢٠٢٢ ساعت ١٧ بە وقت اروپای مرکزی با حضور احزاب و شخصیتهای ملل غیرفارس و جریانات و شخصیتهای سیاسی خارجی و با حضور روزنامەنگاران کنگرە اعلام موجودیت برگزار خواهد شد.

احزاب و جریانات تشکیل دهندە هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان بدین شرح است:

 

١ سازمان یارسانی یاری کورد

٢ اتحاد انقلابیون کوردستان

٣ جنبش رهایی بخش دمکراتیک کوردستان

۴ جنبش استقلال طلبان کوردستان

 رهبری منتخب با رای اعضای هر چهار حزب عبارتند از :

کاکی رستم الماسی ، مهران میرزایی، علی فضلی،سردار ولدبیگی و جمال پورکریم.

با رای اکثریت اعضا جمال پورکریم بعنوان رهبر هم پیمانی انتخاب شد.

 

متن اطلاعیە هئیت رهبری بدین شرح است:

آطلاعیە ی هیئت رهبری هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان

ملت مبارز کوردستان:

حضار محترم، احزاب، سازمانها و شخصیتهای سیاسی کورد و خارجی:

مهمانان و روزنامەنگاران  گرامی

بە کنفرانس اعلام هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان خوش آمدید.

حدود صد سال از اشغال خاک کوردستان توسط اشغالگرانی تحت عنوان کشورهای جعلی ایران، عراق، سوریە و تورکیە میگذرد و مبارزات ملت کورد با آنکە بسیار قربانی گرفتە و پرهزینە بودە، اما دستاوردش در حد انتظار وهزینەها نبودە است.

عدم یکپارچگی،هماهنگی،اتحاد، یک صدایی و انسجام سازمانهای سیاسی کوردستانی و اولویت دادن بە منافع شخصی، سازمانی و حزبی ، منفعت همگانی و ملی را تحت تاثیر قرار دادە و بارها منافع ملی، قربانی منافع شخصی و حزبی شدە است. 

سە گفتمان فدرالخواهی، کونفدرالی و استقلال طلبی افکار عممومی و بطن جامعە کوردستان تحت اشغال ایران را در برگرفتە است کە خوشبختانە استقلال طلبی در صدر این گفتمانها قرار دارد و اکثریت قریب بە اتفاق ملت کورد تمایلی بە ماندن در چهارچوب و حریم جغرافیای جعلی ایران ندارند و خواستار خروج اشغالگر ایرانی از خاک و جغرافیای کوردستان هستند.

ملت کورد در روژهلات(( شرق کوردستان)) نمیخواهند کە تجربە سال ١٣۵٧ خورشیدی تکرار شود و یک بار دیگر ملت کورد و خاک کوردستان بە اشغال ایرانیان دربیاید.

ملت کورد بە این یقین و باور رسیدە کە نە حکومت جمهوری اسلامی، نە پهلوی و شاهنشاهی و نە سلطنت طلب و مشروطە خواه و مجاهدینی، هیچگاه آمادە نیستند کە حداقل حق و حقوق ملی ملت کورد را بە رسمیت بشناسند.

در شرایطی کە تغیر و تحولات سیاسی بر اساس خواستهای ملل در سطح جهانی بوقوع پیویستە است  و در طول چهل سال اخیر حداقل دهها ملت موفق بە تشکیل دولت و کشورهای خود شدەاند، بدون شک خاورمیانە نیز از این قاعدە مستثنی نیست و زمان آن فرا رسیدە است کە ملل غیر فارس و فاقد حکومت و دولت نیز با اتحاد و تشکیل یک هم پیمانی منسجم و عملگرا در راه رسیدن بە خواستهایشان گام بردارند.

ضرورت سیاسی و تاریخی و همچنین شرایط  کنونی ایجاب میکند کە احزاب و جریانات سیاسی کوردستانی دور یک میز و پلاتفورم مشترک جهت همکاری و هماهنگی بر اساس نقاط مشترک، در چهارچوب یک جبهە یا هم پیمانی  گرد هم آیند . 

هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان، تشکلی سیاسی و جنبشی ملیست ، متشکل از چندین حزب و سازمان کوردستانی  کە در راستای تشکیل و تاسیس دولت مستقل شرق کوردستان فعالیت میکند و  در سطوح مختلف و با استراتژی مشترک در ضمینەهای سیاسی، دیپلوماسی، اقتصادی، میدیایی، نظامی و …  فعالیت میکنند.

 

احزاب و جریانات تشکیل دهندەی هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان عبارتند از : 

١ سازمان یارسانی یاری کورد 

٢ اتحاد انقلابیون کوردستان 

٣ جنبش رهایی بخش دمکراتیک کوردستان 

۴ جنبش استقلال طلبان کوردستان 

هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان سعی بر این دارد کە مجامع وسازمانهای بین المللی با اعمال فشار از رژیم اشغالگر ایران درخواست کنند کە بە حق تعین سرنوشت ملی ملت کورد احترام بگذارد تا ملت کورد در همەی ضمینەها با اعمال ارادەای آزاد،  خاک و سرزمین خود را ادارە کند.

ولی اگر رژیم ایران علارغم درخواست مجامع جهانی بە سرکوب و سیاست انکار حقوق برحق ملت کورد از طریق اشغالگری ادامە دهد ، هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان از کلیە شیوەهای مبارزە بر علیە رژیم ایران و در راستای دستیابی بە اهدافش استفادە خواهد کرد. 

هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان بنا بر اساس قواعد و قوانین بین المللی این حق را برای خود قائل است کە در جهت تشکیل دولت موقت شرق کوردستان در تبعید گام بردارد. 

هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان بر این باور است کە سیستم سیاسی آیندە کوردستان باید یک سیستم سکولار بر اساس جدایی دین از دولت باشد و در چهارچوب همین سیستم، برای همەی ادیان و اقلیتهای دینی و مذهبی احترام قائل است.

هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان بە جز دشمنان خاک و سرزمین کوردستان  با هیچ کس و جریانی دشمنی و خصومت ندارد و همزمان از ملل تحت اشغال ایران  (( عرب الاحوازی، بلوچ، تورک آذری، کاسپین، تورکمان و اقلیتهای ملی دیگر )) درخواست میکند کە بر اساس منافع مشترک ، دشمن مشترک و درد مشترک در کنار هم در جهت آزادی و رسیدن بە استقلال ملی در چهارچوب یک هم پیمانی گرد هم بیاییم .

هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان از تمامی احزاب ، سازمانها و جریانات استقلال طلب تقاضا دارد کە در راستای اتحاد و همبستگی ملی بە صفوف هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان بپیوندید.

 

هئیت رهبری هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان

١٩ بفرانبار ٢٧٢٠ کوردی

١٩ دی ماه ١۴٠٠ خورشیدی

٩ ژانویە ٢٠٢٢ میلادی

 

متن اصل بیانیه به زبان های عربی و کردی و انگلیسی:

 

چوار لایەنی سەربەخۆییخوازی ڕۆژهەڵاتی کوردستان هاوپەیمانییەکیان پێکهێنا.

 

هاوپەیمانیی سەربەخۆییخوازانی کوردستان زەروورەت و پێویستیەکی سیاسی و مێژووییە.

 

سەرەنجام پاش دوو مانگ کۆبوونەوەی هێز و لایەنە سەربەخۆییخوازەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و نووسینەوە و داڕشتنی دەستوور و بەرنامە و پێڕەوی هاوپەیمانی، توانرا هاوپەیمانیی سەربەخۆییخوازانی کوردستان HSK لە ڕێکەوتی ٩ی ژانویەی ٢٠٢٢ی زایینی پێک بێ.

 

لەو هاوپەیمانییە دا بڕیار دراوە کاری هاوبەش(( سیاسی،نیزامی، ئەمنیەتی، میدیایی)) ، بەیان و گوتاری هاوبەش ، پێوەندی و لۆبیگەریی هاوبەش و کار بۆ پڕۆژەی هاوبەش بکرێ .

پێکهێنەرانی هاوپەیمانی لەو باوەڕە دان کە بەم چەشنە دەتوانن ببین بە ئادرەسێکی بە هێزی سەربەخۆییخوازی چ لە ناوخۆی ڕۆژهەڵات و کوردستان ، چ لە ئاستی دەرەوە بۆ دیالۆگ و لۆبیگەری و تەنانەت دانیشتن لە گەڵ دژبەرانی ڕژیمی ئێرانی و هەروەها هەوڵدان بۆ پێکهێنانی بەرە لە گەڵ ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی بە ناو کوردستانی ئێران.

 

حیزب و لایەنەکانی پێکهێنەری ئەو هاوپەیمانییە بریتین لەم چوار لایەنە:

١ ڕێکخراوی یارسانیی یاری کورد

٢ یەکێتیی شۆڕشگێڕانی کوردستان

٣ تەڤگەری ڕزگاریخوازانەی دێموکراتیکی کوردستان

۴ بزووتنەوەی سەربەخۆییخوازانی کوردستان

 

پاش پێکهێنانی هاوپەیمانی لە لایەن ئەندامانی ئەو چوار لایەنە لە ڕێگەی دەنگدان و هەڵبژاردنەوە ١٧ کەس وەک ئەندامی ڕێبەریی گشتی هەڵبژێردران .

دواتر لە کۆبوونەوەی ڕێبەریی گشتی دا ۵ کەس وەک دەستەی سەرۆکایەتی هەڵبژێردران کە بریتین لەو کەسانە:

کاکی ڕۆستەم ئەڵماسی

مێهران میرزایی

عەلی فەزڵی

جەماڵ پوورکەریم

سەردار وەلەدبەیگی

پاشان لە لایەن دەستەی سەرۆکایەتییەوە بە کۆی دەنگ جەماڵ پوورکەریم وەک سەرۆکی هاوپەیمانی بۆ ماوەی یەک ساڵ هەڵبژێردرا.

 

لێرەوە دەتوانن دەستوور و بەرنامە و پێڕەوی هاپەیمانی بخوێننەوە:

 

دەقی ڕاگەیەندراوی دەستەی سەرۆکایەتیی هاوپەیمانیی سەربەخۆییخوازانی کوردستان بەم چەشنەیە:

 

ڕاگەیەندراوی دەستەی سەرۆکایەتیی هاوپەیمانیی سەربەخۆییخوازانی کوردستان

 

خەڵکی تێکۆشەری کوردستان :

میوانانی بەڕێز :

خوشک و برایانی ئازیز ، هێز و لایەن و کەسایەتییە سیاسییەکانی کورد و بیانی و ڕۆژنامەنووس و میدیا کارانی خۆشەویست:

 

بە خێر بێن بۆ کۆنفڕانسی ڕاگەیاندنی هاوپەیمانیی سەربەخۆییخوازانی کوردستان:

 

هەر وەکی ئاگادارن نزیکەی سەد ساڵە خاکی کوردستان لە لایەن داگیرکەرانێک لە ژێر ناوی ساختە، جەعلی و دەستکردی ئێران،تورکیە،عێڕاق و سووریە داگیر کراوە و سەرەڕای خەباتی سەدان ساڵەی نەتەوەی کورد و تێچوو و قوربانییەکی زۆر، دەستکەوتەکان لە ئاستی چاوەڕوانکراو دا نەبوون.

پڕش و بڵاوی و لێکدابڕانی هێزە سیاسیەکانی کوردستان و نەبوونی کۆدەنگی، یەکگرتوویی و هاوئاهەنگی لە نێوان لایەنەکان زۆر جار بۆتە هۆکار بۆ ئەوەی بەرژەوەندیی گشتی و نەتەوەیی بکرێتە قوربانیی بەرژەوەندییە حیزبی و تاکە کەسییەکان.

ئێستا لە شەقام و ڕای گشتیی ڕۆژهەڵاتی کوردستان سێ وێژمانی فیدڕالخوازی، کۆنفیدڕاڵی و سەربەخۆییخوازی لە ئارا دایە کە بە باوەڕی ئێمە وێژمانی سەربەخۆییخوازی لە پلەی یەکەمی ئەو وێژمانە دایە و زۆرینەی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان باوەڕی بە ئێرانی بوون و مانەوە لە چوارچێوەی جوگرافیای داگیرکەری ئێران دا نییە و گوتاری وەدەرنانی داگیرکەری ئێرانی لە خاک و جوگرافیای کوردستان و گەڕانەوەی سەروەری بۆ خاک و نەتەوەی کورد گوتاری زاڵە.

 

نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ناخوازن کە جارێکی دیکە ئەزموونی ساڵی ١٩٧٨ی زایینی دووبارە بێتەوە و جارێکی دیکە نەتەوەی کورد بکەوێتەوە ژێر دەسەڵاتی داگیرکەری ئێرانی.

نەتەوەی کورد گەیشتۆتە ئەو باوەڕەی کە نە حکوومەتی کۆماری ئیسلامی و نە پەهلەوی و شاهەنشاهی و بە گشتی نە ئێرانیەکان و داگیرکەرانی خاکی کوردستان هیچ کات ئامادە نین دان بە بچووکترین مافەکانی نەتەوەی کورد دابنێن.

لە هەلومەرجێکدا کە گۆڕانکارییە سیاسیەکان لە جیهان بە گشتی و ڕۆژهەڵاتی ناڤین بە تایبەتی بە خێرایی ئاڵووگۆڕیان بە سەر دادێ و گۆڕانکارییەکان بە خێرایی تێپەڕ دەبن، هەوڵدان بۆ پێکهێنان و سازکردنی بەرە ، کۆنگرە یان ناوەند یان هاوپەیمانییەکی نەتەوەیی و نیشتمانی بۆ لایەنە سەربەخۆییخوازەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان پێویستییەکی هەنووکەییە.

هەلومەرجی هەستیاری ئەمڕۆیی وا دەخوازێ کە هێز و لایەنە کوردستانیەکان لە دەوری یەک پلاتفۆڕمی هاوبەش بۆ هاوکاری و هاوئاهەنگی کۆببنەوە و خالی هاوبەش ببێتە بنەمای پێکەوە کار کردن و کۆبوونەوە لە دەوری یەک مێز و یەک بەرە ، یا هاوپەیمانیی نیشتمانی بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان.

بۆ ئەم مەبەستەش ئێمە سەرجەم لایەنە سەربەخۆییخوازەکانمان بانگهێشت کرد تاکوو بکەوێنە ڕێکەوتنێک بە دوور لە قازانج و بەرژەوەندیی حیزبی و تاکە کەسی و لە پێناو بەرژەوەندیی نەتەوەیی دا.

 

بێشک یەکڕیزی و پتەو کردنی ناو ماڵی کورد و سەربەخۆییخوازن ئەرکێکی نەتەوەیی و نیشتمانییە و لەو پێوەندییە دا ئێمە بە ئەرکی خۆمان دەزانین کە لە گەڵ سەرجەم لایەنە کوردستانییە سەربەخۆییخوازەکان بە هاوبەشی کۆببینەوە.

 

لەو هاوپەیمانییە دا کاری هاوبەش(( سیاسی،نیزامی، ئەمنیەتی، میدیایی)) ، بەیان و گوتاری هاوبەش ، پێوەندی و لۆبیگەریی هاوبەش و کار بۆ پڕۆژەی هاوبەش دەکەین.

بەم چەشنە دەتوانین ببین بە ئادرەسێکی بە هێزی سەربەخۆییخوازی چ لە ناوخۆی ڕۆژهەڵات و کوردستان ، چ لە ئاستی دەرەوە بۆ دیالۆگ و لۆبیگەری و تەنانەت دانیشتن لە گەڵ دژبەرانی ڕژیمی ئێرانی و هەروەها هەوڵدان بۆ پێکهێنانی بەرە لە گەڵ ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی بە ناو کوردستانی ئێران.

خواستی کۆمەڵگای کوردستان و نەتەوەی کورد بە گشتی یەکێتی و یەکڕیزیی ناو ماڵی کوردە و پێکهێنانی بەرە و ناوەند و هاوپەیمانیی سەربەخۆییخوازان لە سەر ئیرادە و ڕای گشتی خەڵکی کوردستان پێک هاتووە و لێرەوە ئەو مزگێنیەتان دەدەینێ کە :

بە مەبەستی هەوڵدان و خەبات بۆ گەیشتن و بە دەستهێنانی ئازادی و وەدەرنانی داگیرکەری ئێرانی و هەروەها یەکڕیزی و یەکدەنگیی ناو ماڵی کورد. ئێمە وەک چەند لایەنی سەربەخۆییخوازی ڕۆژهەڵاتی کوردستان گەیشتینە ئەو ئەنجامەی کە پێکەوە لە ژێر ناوی هاوپەیمانیی سەربەخۆییخوازانی کوردستان درێژە بە خەبات و تێکۆشانمان بدەین.

 

حیزب و لایەنەکانی پێکهێنەری ئەو هاوپەیمانییە بریتین لەم چوار لایەنە:

١ ڕێکخراوی یارسانیی یاری کورد

٢ یەکێتیی شۆڕشگێڕانی کوردستان

٣ تەڤگەری ڕزگاریخوازانەی دێموکراتیکی کوردستان

۴ بزووتنەوەی سەربەخۆییخوازانی کوردستان

 

هاوپەیمانیی سەربەخۆییخوازانی کوردستان هاوپەیمانییەکی سیاسی و جووڵانەوەیەکی نیشتمانییە و بریتییە لە چەندین حیزب و ڕێکخراو و لایەنی کوردستانی، کە باوەڕیان بە خەبات و تێکۆشانە لە پێناو دامەزراندنی دەوڵەتی سەربەخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و لە ئاستی جۆراوجۆر دا بە ستراتیژییەکی هاوبەش لە بوارەکانی سیاسی و دیپلۆماسی، ئابووری ، میدیایی و چەکداری خەبات و تێکۆشان دەکەن.

بۆ ئەم مەبەستە یەکەم بژاردەی هاوپەیمانی سەربەخۆییخوازانی کوردستان هەوڵدانە بۆ ئەوەی کە لە ڕێگەی داواکاری لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوە جیهانیەکان فشار بخرێتە سەر ڕژیمی داگیرکەری ئێرانی تاکوو ڕێز لە مافەکانی گەلەکەمان بۆ دیاریکردنی چارەنوووسی نەتەوەیی خۆی بگرێ، واتە گەلی کورد لەهەموو بوارەکاندا بە ئیرادەی ئازادانە لەسەر خاکی خۆی، ئیدارە ی خاک و وڵاتی خۆی بکات.

 

ئەمە داواکارییەکی ڕەوا و پێویستییەکی حاشاهەڵنەگرە بۆ مانەوەی گەل و وڵاتەکەمان، بەڵام ئەگەر ڕژیمی دەسەڵاتدار سەرەڕای داوای ناوەندە جیهانیەکان بە ئاشتیانە قەبووڵ نەکات و بەرەدوام بێ لە سیاسەتی سەرکوت و نکۆڵیکردن لە ڕێگەی داگیرکاریەوە، ئەوە ئەوکات هاوپەیمانی سەربەخۆییخوازانی کوردستان کەڵک لە هەموو جۆرە چالاکی و شێوازەکانی خەبات وەردەگرێت، بۆ نموونە ،کەڵکوەرگرتن لە شێوەی خەباتی چەکداری بە مافی ڕەوای خۆی دەزانێت.

 

هاوپەیمانی سەربەخۆییخوازانی کوردستان وێڕای ڕێزگرتن لە مافی دیاریکردنی چارەنووس و پرەنسیپە نێونەتەوەییەکانی مافی مرۆڤی پەسەندکراو لە لایەن ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان هاوکات بە پێی یاسا نێونەتەوەییەکان بە مافی خۆی دەزانێ کار بۆ دروستکردن و پێکهێنانی دەوڵەتی کاتیی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە تاراوگە و دوورخراوەیی دا بکا.

 

هاوپەیمانیی سەربەخۆییخوازانی کوردستان هەموو جوگرافیای کوردستان وەک وڵاتی نەتەوەی کورد دەبینێت و ستەم و دابەشبوونەکەی بە ڕەوا نازانێت و بە مەترسییەکی گەورە لە سەر مانی نەتەوەیی کورد پێناسەی دەکات و ئازادی و یەکپارچەیی کوردستان بە ئەرکێکی نەتەوەیی، سیاسی و مێژوویی سەرشانی خۆی دەزانێت.

 

هاوپەیمانی سەربەخۆییخوازانی کوردستان بەهەموو شێوەیەک پارێزگاری لە تەبایی و یەکڕیزی ناوماڵی کورد دەکات و دیالۆگی لێبوردن و ڕێز لە یەکگرتن دەکاتە بناغە بۆ چارەسەریی هەر کێشەیەکی ناوخۆیی. هاوکات شەڕی ناوخۆیی و توندوتیژی نێوان هێزە سیاسییەکان ڕەتدەکاتەوە و بە هەڕەشەیەکی گەورە بۆ سەر یەکگرتوویی گەلی کورد و مانەوەی نەتەویی دەزانێ و وێڕای ئامادەکردنی شەڕەفنامەی نەتەوەیی و نیشتمانی هەر چەشنە شەڕێکی کورد بە دژی کورد بە هێڵی سوور دەزانێ و دەستپێکەری وەها شەڕێک بە تاوانبار لە قەڵەم دەدا و وەها شەڕێک دەچێتە خانەی خزمەت کردن بە دوژمنانی کورد و دەبێتە هۆی تێکدانی یەکڕیزی ناو ماڵی کورد.

 

هاوپەیمانی سەربەخۆییخوازانی کوردستان کار بۆ پێکهێنان و دروستکردنی هێزێکی نەتەوەیی و نیشتمانی دەکا کە لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان پێکدێ و لە ژێر ناوی هێزی نەتەوەیی کوردستاندا چالاکی دەکا و بریتی دەبێ لە هێزی پێشمەرگەی هەموو لایەنەکان و ئەو هێزە هەر کات لە لایەن سەرۆکایەتیی هاوپەیمانی بڕیاری لە سەر درا و پێویست بوو کە ئەگەر شەڕێک بەرانبەر بە دوژمنانی کورد لە پارچەکانی دیکەی کوردستان هاتە ئاراوە، بەشداریی چالاکانە و چەکداری بکا.

 

هاوپەیمانی سەربەخۆییخوازانی کوردستان پابەندە بە میتۆد و پرەنسیپە دێموکراتییە هاوچەرخەکان لە ژیانی ڕامیاری و ئیداری و لە کوردستاندا بەکاریان دەهێنێت.

و هاوکات ڕێز لە ئازادیی گشتی و بیروبۆچوونە سیاسی و ئایینیە جیاوازەکان دەگرێت و مافی ڕادەربڕینیان دەپارێزێت.

 

هاوپەیمانیی سەربەخۆییخوازانی کوردستان باوەڕی وایە کە:

دەسەڵات و بەرپرسیاریەتی ئەمانەت و ئەرکن نە ماڵ و مڵک و دەدرێت بەو کەسانەی کە بتوانن بەرژەوەندیی گشتی گەلی کورد بە باشترین شێوە بەکاربێنن و ئەنجامی ئەرێنی دەستەبەر بکەن و بێ جیاوازی خێڵەکی، بنەماڵەیی، ئایینی و ڕگەزی کار بۆ هەمووان بکات.

 

هاوپەیمانی سەربەخۆییخوازانی کوردستان ڕێز لەهەموو کەمایەتییە ڕەگەزییەکانی کوردستان دەگرێت و هاوکات لە دوو ڕەگەزی ژن و پیاو وەک یەک مرۆڤی کورد دەڕوانێ و هەروەها لەو باوەڕەش دایە کە سیستمی داگیرکەر کارێکی کردووە تاکوو ژنانی کورد جارێک وەک کورد و جارێک وەک ژن مافەکانیان پێشێل بکرێ و بچەوسێندرێنەوە ، بۆیە ئێمە وەک هاوپەیمانی وێڕای ڕێز گرتن لە ژنان، سەرجەم مافەکانیان بە ڕەوا دەزانین و کار دەکەین بۆ نەهێشتنی هەر چەشنە ستەمێکی ڕەگەزایەتی، چینایەتی و نەتەوایەتی، هەروەها ڕێز لە تایبەتمەندیی زمانەوانی و کولتووری و ئایینیەکانیان و سەرجەم چین و توێژەکانی کۆمەڵگای کوردستان دەگرێت و هەر چەشنە ناوچەگەرایی و جیاوازی دانان لە نێوان شار و ناوچەکانی کوردستان ڕەد دەکاتەوە.

 

ڕزگاریی خەڵکی کوردستان بەرزترین و پیرۆزترین نرخی نەتەوەیی و بالاترین بەرژەوەندی سیاسی، کۆمەڵایەتی، ئابووری و ڕەوشتیە.

و ئازادی و ڕزگاریی نەتەوەیی بەهۆی تەبایی ڕامیارییەوە مسۆگەر دەبێ.

 

هاوپەیمانی سەربەخۆییخوازانی کوردستان پێی وایە دەبێت سیستەمی سیاسی بۆ کوردستان سێکولار بێت و ناخوازێت دەوڵەت و ئایین پێکەوە لەگەڵ یەکتر کار بکەن بەڵام لەچوارچێوەی سیستەمی سیکولاردا ڕێزێکی تایبەتی هەیە بۆ بیروباوەڕە ئایینیە جیاوازە پێشکەوتنخوازەکانی کۆمەڵگای کوردستان کە نەبنە لەمپەر لە بەدەم ویستی سەربەخۆییخوازی.

 

هاوپەیمانی سەربەخۆییخوازانی کوردستان ئامادەیە لە پێناو ڕێزگرتن لە گەلی کورد و بەمەبەستی گەرانتی کردنی بەرژەوەندیی باڵای نەتەوەیی هەموو هاوپەیمانییەکی پێویست لە سەر ئاستی ڕامیاری، دیپلوماسی و سەربازی لە گەڵ پارت و هێزە کوردستانییەکانی دیکە بکات.

هاوپەیمانی سەربەخۆییخوازانی کوردستان لە سەر ئەساسی بەرژەوەندیی نەتەوەیی لە گەڵ نەتەوە ستەم لێکراوەکانی دیکە کە خاکەکەیان لە لایەن ئێرانەوە داگیرکراوە هاوپەیمانی پێک بێنێ.

 

هێز و لایەنەکانی ناو هاوپەیمانیی سەربەخۆییخوازانی کوردستان لە پێناو پاراستنی بەرژەوەندیی گشتیی نەتەوەیی و هاوبەش لەم بوارانە دا پێکەوە بە یەکگرتوویی خەبات دەکەن:

سیاسی، مەدەنی، نیزامی و چەکداری،ماڵی و ئابووری، میدیایی وبەیاننامە و هەڵوێستی هاوبەش.

هاوپەیمانیی سەربەخۆییخوازانی کوردستان لە ئاستی جیهانی و ناوچەیی دا و لە ڕێگەی لۆبیگەرییەوە کار بۆ گشتگیرکردنی پرسی کورد و و دۆزینەوەی دۆست و هاوپەیمان بۆ داکۆکی و پاڵپشتیکردن لە مافی ڕەوای نەتەوەی کورد دەکا.

هاوپەیمانی سەربەخۆییخوازانی کوردستان جگە لە دوژمنانی کورد بەرهەڵستکاری هیچ کەس و لایەنێک نییە و هاوکات داوا لە نەتەوەکانی دیکەی وەک عەرەبی ئەحوازی، تورکی ئازەری، بەلووچ، کاسپیەن و کەمایەتییە نەتەوەییەکانی دیکە دەکات تاکوو لە سەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش، دوژمنی هاوبەش و دراوسێیەتیی داهاتوو دا پێکەوە لە چوارچێوەی هاوپەیمانییەکی پێکهاتوو لە هەموو نەتەوە خاک داگیرکراوەکان کار و خەبات و چالاکی بکەین.

 

دەرگای هاوپەیمانیی سەربەخۆییخوازانی کوردستان بۆ سەرجەم هێز و لایەنە سەربەخۆییخوازەکانی واڵایە و داوا دەکا بۆ بڕەودانی زیاتر و یەکگرتووانەتری خەبات بێنە ناو ڕیزی هاوپەیمانیەوە.

دەستەی سەرۆکایەتیی هاوپەیمانیی سەربەخۆییخوازانی کوردستان

١٩ی بەفرانباری ٢٧٢١ی کوردی

٩ی ژانویەی ٢٠٢٢ی زایینی

تشکیل تحالف بین الأحزاب الکردیه

 

أنتم مدعوون إلى الإعلان الرسمی عن تشکیل تحالف بین الأحزاب الکردیه (منظمه یاری کورد ، حرکه إستقلال کردستان ، الإتحاد الثوری الکردستانی ، وحرکه التحریر الدیمقراطیه الکردستانیه) وتحالف إستقلال کردستان ، فی إطار تعاون مشترک. 

 

الهدف هو مناقشه حکومه مستقله فی کردستان الشرقیه.

 تفاصیل الاجتماع:

 التاریخ: الأحد ۹/۱/۲۰۲۲

 الوقت: ۱۷ بتوقیت وسط أوروبا

 الموقع: تطبیق Google Meet عبر الإنترنت بإستخدام أحد الرابطین التالیین:

www.kurdhsk.com/a

https://meet.google.com/wnu-vriy-rdb

 و تفضلوا بقبول فائق الإحترام،

 قیاده تحالف الإستقلال الکردستانی

بیان صادر من الهیئه الرئاسیه لتحالف دعاه الاستقلال الکوردستانی

شعبنا الکوردستانی المناضل،

القوی والشخصیات الکوردیه،

ضیوفنا الاعزاء،

الصحفیون و الاعلامیین،

کما هو معلوم، هناک الآن فی الشارع الکوردستانی ثلاث تیارات ذات توجهات سیاسیه مختلفه کدعاه الفدرالیه والکونفدرالیه والاستقلال التام. اننا نعتقد ان الخطاب السائد والاکثر شعبیه عند جماهیر شعبنا هو الخطاب التحرری الداعی الی الاستقلال. وان جل جماهیر الشعب الکوردی بات یؤمن ان الحل الوحید والواقعی هو الاستقلال وانهاء الاحتلال الایرانی.

لذلک، ینبغی علی القوی الکوردستانیه ان تعی هذه الحقائق وتتوحد صفوفها وتتکاتف جهودها السیاسیه، والعسکریه والاعلامیه من اجل تحقیق اهداف شعبنا فی الحریه والاستقلال. من اجل ذلک، نحن کمجموعه من الاحزاب السیاسیه (منظمه یارسانیی یاری کورد، اتحاد ثوار کوردستان، التیار الدیمقراطی لتحریر کوردستان، حرکه دعاه الاستقلال الکوردستانی) عقدنا العزم لاعلان هذا التحالف والنضال من اجل استقلال شرق کوردستان من الاحتلال الایرانی.

ان تحالفنا هذا ستتواصل مع المنظمات الدولیه کالامم المتحده للضغط علی سلطات الاحتلال الایرانی للخضوع للمواثیق الدولیه و احترام حق شعبنا الکوردستانی فی تقریر مصیره. وفی حال استمرار سلطات الاحتلال الایرانی فی انکار حقوق شعبنا، فاننا سوف لن نتردد فی اعلان الکفاح المسلح واستهداف الدوله الایرانیه امنیا و عسکریا.

 تحالف دعاه الاستقلال الکوردستانی یتبنی الاعلان العالمی لحقوق الانسان وحقوق المراءه و یناهص جمیع اشکال التمییز والعنصریه.

یؤمن تحالفنا بضروره رص الصفوف والتعاون بین جمیع الشعوب غیر الفارسیه والتیارات المناهضه للاحتلال الایرانی.

ختاما، ابواب تحالفنا مفتوحه لکل حزب یرغب بالانضمام الیه.

الهیئه الرئاسیه لتحالف دعاه الاستقلال الکوردستانی

التاسع من کانون الثانی ٢٠٢٢

Unity and alliance of the pro-independence parties of occupied Kurdistan of Iran

 

 You are hereby invited to the official announcement of the formation of an alliance between the parties (Yari Kurd Organization, Kurdistan Independence Movement, Kurdistan Revolutionary Union, Kurdistan Democratic Liberation Movement) and under the title of the Alliance of Kurdistan Independents in the framework of joint cooperation. Participate in political , etc. with the aim of creating an independent government in Iranian-occupied Kurdistan.

Time of the meeting

Sunday 9/01/2022

۱۴:۳۰central european time

Venue: On Google Meet app online using one of the following two links;

www.kurdhsk.com/a

https://meet.google.com/wnu-vriy-rdb

Sincerely yours

Leadership of the Kurdistan Independence Alliance

 

This is the statement issued by the President of the Kurdistan Independence Advocates Alliance. 

Dear Guests, our struggling Kurdish people, Kurdish forces and personalities, Journalists and media professionals,

As you may be aware, there are now in the Kurdistan street three currents with different political orientations—those who advocate federalism, confederation and complete independence. We believe that the dominant and most popular discourse among the masses of our people is the liberation discourse calling for independence. Most of the masses of the Kurdish people have come to believe that the only and realistic solution is independence and an end to the Iranian occupation.

Therefore, the Kurdish forces should be aware of these facts, unite their ranks, and unify their political, military and media efforts in order to achieve the goals of our people in freedom and independence. For this reason, we as a group of political parties (Yarsani Yari-Kurd Organization, Kurdistan Revolutionaries Union, Democratic Current for the Liberation of Kurdistan, Kurdistan Independence Movement) resolved to announce this alliance and struggle for the independence of East Kurdistan  under Iranian occupation.

Our alliance will continue with international organizations such as the United Nations to pressure the Iranian occupation authorities to submit to international conventions and respect the right of our Kurdish people to self-determination. In the event that the Iranian occupation authorities continue to deny the rights of our people, we will not hesitate to declare armed struggle and target the Iranian state, security and militarily.

The Kurdistan Independence Advocates Alliance adopts the Universal Declaration of Human and Women’s Rights and opposes all forms of discrimination and racism.

Our alliance believes in the necessity of close ranks and cooperation between all non-Persian peoples and currents against the Iranian occupation

Finally, the doors of our alliance are open to every party that wish to join and also to those who believe and fights for the independence of Kurdistan. 

Thank you.

The Presidency of the Kurdistan Independence Advocates Alliance

Jan 09 2022

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)