جمهوری اسلامی، حکومت انسان ستیز و آزادی کش، بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز آزادی خواه را با روشی خاموش به قتل رساند.
بکتاش آبتین از نگاهِ ما به دستِ شاگردان و درس آموختگان سعید امامی به قتل رسیده است.
بکتاش آبتین (۱۴۰۰- ۱۳۵۳)، شاعر، فیلمساز و عضو آزادی خواه کانون نویسندگان ایران جان عزیز خود را فدای راه آزادی و مبارزه با سانسور و سرکوب کرد.
کانون نویسندگان ایران (در تبعید) و انجمن قلم ایران (در تبعید) ضمن تسلیت به خانواده‌ٔ این هنرمند روشنفکر و دگراندیش، یاران او در کانون نویسندگان ایران، جامعه‌ٔ مستقل فرهنگی کشور و همه‌ٔ مردم آزادیخواه، تاکید دارند که دادخواه جان عزیز بکتاش آبتین و همه کشته شدگان قتل های زنجیره ای توسط جمهوری اسلامی خواهند بود.
به زودی برنامه کارزاری بزرگ و جهانی علیه استبداد اسلامی و حکومت کشتار و جنایت در ایران را اعلام خواهیم کرد.
برای ما بکتاش آبتین مانند محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و همه رهپویان آزادی خواه که جانشان را در راه مبارزه برای آزادی اندیشه و بیان از دست داده اند، و از سوری رژیم اسلامی به انواع مختلف به قتل رسیده اند، همواره زنده هستند.
کانون نویسندگان ایران «در تبعید»
انجمن قلم ایران «در تبعید»
۱۸ دی ۱۴۰۰


در همین زمینه

حکومت آزادی‌ستیزان، گُردی از دلاوران آزادی‌خواه ‌را از ما گرفت: بکتاش آبتین درگذشت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)