اعتراض قدرتمندانه همکاران عزیز ما در “پتروشیمی رجال” واقع در سایت شماره سه منطقه ویژه پتروشیمی سربندر که از روز شنبه چهارم دی با خواسته هایی چون: افزایش دستمزدها، دائمی شدن قراردادها و کتبی بودن آن، اجرای طبقه بندی مشاغل، پرداخت تمامی اقلام مزدی، پرداخت بدی آب و هوا، پرداخت مطالبات جمعه کاری ها و ایام تعطیل و همینطور پاداش ایام کرونا از روز شنبه چهارم دی آغاز شده بود مسئولان شرکت و مقامات استان و شهرستان را وادار به پذیرش خواسته های شان کرد.

اعتصاب این گروه از همکاران سبب شد تا به اعتراف احسان راستی مدیرعامل مجتمع سفارش مشتری قریب به یک هفته عقب بیافتد.

مدیران پتروشیمی با همکاری مدیران منطقه ویژه هفته گذشته تلاش کردند تا نیروهایی جدید را از سایر سایت ها و پتروشیمی های منطقه به شرکت بیاورند تا به جای کارگران اعتصابی هر چه زودتر سفارش های تولید را آماده سازند. اما همکاران هوشیار ما با اتحاد و همبستگی مقابل این تصمیم سد و مانع ایجاد کرده و اجازه این کار را ندادند.

“شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” همچون همیشه از اعتصاب یکپارچه و صدای واحد این بخش از همکاران خود در شرکت خصوصی رجال حمایت کرده و ضمن تبریک به این عزیزان آمادگی دارد تا تجارب ارزنده خود در اعتصاب قدرتمند کارگران پروژه ای و پیمانی را در اختیار این همکاران قرار دهد.

ما تا برچیده شدن کامل بساط پیمانکاران در همه بخش های صنعت نفت و حذف قوانین ظالمانه مناطق ویژه و پیگیری کامل خواسته های به حق خود در کنار همکاران عزیز و زحمتکش خود هستیم و خواهیم بود.

 

https://t.me/shoranaft

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)