شیرین عبادى حقوقدان ایرانى برنده جایزه صلح نوبل، با انتشار نامه سرگشاده اى به حسن روحانى، رئیس جمهورى منتخب مردم ایران، دعوت از “عمرالبشیر” رئیس جمهورى سودان، که تحت پی گرد دادگاه بین المللى کیفرى است، به مراسم تحلیف ریاست جمهورى را باعث وهن رئیس جمهورى و توهین به مردم ایران دانست و خواهان پس گرفتن این دعوت شد.
مراسم تحلیف حسن روحانى رئیس جمهورى منتخب یازدهمین دوره ریاست جمهورى ١٣ مردادماه ١٣٩٢ برگزار مى شود.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقاى حسن روحانى
رئیس جمهورى منتخب

طبق اطلاعى که برخى از خبرگزاریهاى ایران از جمله ایسنا مخابره کرده اند، عمر البشیر رئیس جمهورى کشور سودان براى شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهورى جنابعالى به تهران دعوت شده است.

آقاى عمرالبشیر به اتهام نسل کشى و جرایم علیه بشریت در دارفور، محکوم شده و تحت تعقیب دادگاه بین المللى کیفرى است. پرونده اتهامى او ابتدا در شوراى امنیت سازمان ملل متحد مطرح و با تصویب در این شورا، به دادگاه بین المللى کیفرى (I.C.C) ارسال و در نهایت پس از رسیدگیهاى مقدماتى در ماه مارس سال ٢٠٠٩ حکم جلب وى صادر شد. البته عمرالبشیر بدون اعتنا به دستور دادگاه، از حضور در دادگاه امتناع ورزیده و در حقیقت از نظر حقوقى متوارى است.

حتما به خاطر مى آورید سفر نیکلاى چائوشسکو، رئیس جمهورى رومانى را که در سال ۱۳۶۸ به دلیل بى خبرى و نابخردى دستگاه دیپلماسى ایران، به تهران دعوت شد، در حالى که مردم کشورش به محض خروج او از کشور شوریدند و نتیجه این شورش، اعدام او پس از بازگشت به کشورش بود. خطایى که براى ایران، استهزاى جهان را در پى داشت و نتیجه اش تنها برکنارى سفیر وقت ایران در رومانى بود که گفته بود: ” در رومانى هیچ خبرى نیست!”

حضور عمرالبشیر، رئیس جمهورى جنایتکار سودان، در مراسم تحلیف ریاست جمهورى ایران موجب وهن شما و رژیم سیاسى ایران و البته مهمتر از همه باعث توهین به مردم ایران است.

بنابراین تا زمان باقى است، هرچه زودتر دعوت خود را از رئیس جمهورى سودان مسترد دارید تا پرونده نقض حقوق بشر در ایران تاریکتر از آنچه هست، نشود.

شیرین عبادى
برنده جایزه نوبل صلح سال ٢٠٠٣
وکیل دادگسترى و مدیر مرکز حامیان حقوق بشر

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)