مرد مرموزی که مذاکره کنندگان ایرانی را همراهی می کند کیست؟

مردی که شهروند آمریکاست و مذاکره کنندگان حکومت ایران را همراهی می‌کند

ادامه در سایت ایران آزادی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)