خامنه ای و پیشگویی شرایط امروز حاکمیت!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)