(بازنشر از بی‌بی‌سی فارسی)

در این قسمت برنامه پرگار سوده راد فعال برابری جنسیتی، اکوفمینیست و از سردبیران وبسایت ماچولند مهمان برنامه بود و درباره ناامیدی‌اش به سرعت کشورها و دولت‌ها برای حل بحران‌های محیط زیستی و تاثیر این بحران‌ها بر برابری جنسیتی در دنیا صحبت کرد.

اکوفمینیسم یکی از چشم‌اندازهای متعدد فمینیسم زیست محیطی است که در فضای آکادمیک شکل گرفته است و در زمینه‌های هنر، ادبیات، جغرافیا، کشاورزی، مدیریت انرژی، جنگلداری،‌ نیروی کارگر، حقوق بومیان، مطالعات بر حیوانات و بهداشت محیطی وارد شده است. 

نکته‌ای که به یک عمل یا یک تحلیل، رویکردی اکوفمینیستی می‌دهد، رویکرد تقاطعی آن در شناخت معضلات اجتماعی‌ و محیط زیستی و تلاش برای اصلاح این معضلات است. اکوفمینیسم به طور خاص عدالت انسانی، عدالت بین‌گونه‌ای و عدالت انسانی‌ـزیست محیطی را به هم پیوند می‌دهد.گاهنامه اول اسپکتروم با سردبیری شکوفه دزفولی به موضوع اکوفمنیسم پرداخته 
دانلود گاهنامه اکوفمینیسم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)