از طرف : شبکه همبستگی با مبارزات مردم ایران

همایش بزرگ با شرکت بازماندگان و چهره‌های فرهنگی و هنری و حقوق بشری

گرداننده برنامه: جمشید برزگر

با شرکت:

«میهن جزنی»، «شیرین عبادی»، «محسن یلفانی»، «سیما صاحبی»، «لادن برومند»، «نسیم خاکسار»، «میهن روستا»، «شهلا شفیق»، «تقی رحمانی»، «رضا فرخفال»، «منصوره بهکیش»، «سرور کسمایی»، «اسفندیار منفردزاده»، «حسین دولت‌آبادی»، «پرویز دستمالچی»، «گلرخ جهانگیری»، «ناصر مهاجر»، «اسد سیف»، «حمید نوذری»، «محمد سحر»، «مسعود مافان»، «نیلوفر بیضایی»، «شیرین مهربد»، «سپیده شکری»، «حمیدرضا جاودان»، «سهراب مختاری»، «اصغر سلیمی» ، « حمید دانشور»، «سیروس جاویدی»، «ناهید نصرت»، «بهرام مرادی»، «جلال ایجادی»،‌ «داریوش اقبالی» و «بهروز اسدی»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)