جمهوری اسلامی را باید انداخت و با قدرت مردم در خیابان هم باید انداخت. این رژیم را باید انداخت برای اینکه بیش از سه دهه است که خون مردم را در شیشه کرده است. بیش از سه دهه است که زنان را بصورت قانونی و سیستماتیک سرکوب کرده و زندگی شان را تباه کرده است. بیش از سه دهه است که جشن و شادی را از جوانان آن جامعه گرفته است. جمهوری اسلامی نه با زبان خوش مخالفینش کنار می رود و راه دخیل شدن مردم در سرنوشت خود را هموار خواهد کرد و نه حتی حاضر است کوچکترین روزنه ای برای مردم برای دخیل شدن در سرنوشت خود ایجاد کند.
اصلاحات و رفرم همیشه دو معنای متفاوتی برای مردم در برابر اصلاحات چیان رژیم داشته است. مردم کنار رفتن جمهوری اسلامی را می خواهند و اصلاحات چیان رژیم سهیم شدن خود در قدرت را. جمهوری اسلامی اصلاح شده هیچ چیزی ندارد که به مردم تشنه آزادی عرضه کند. وقتی که فشارهای توده های معترض در چشم اصلاحات چیان رژیم رنگ و بوی سرنگونی طلبی می گرفت، اینها با حرارت و بی پرده به زیر عبای خامنه ای خزیدند. اصلاحات چیان رژیم زندانبان خودشان را برای این زندان در نظر دارند، در حالیکه مردم چشم به گشودن قفل این زندان بزرگ دارند.
و مردم می خواهند رژیم را بیاندازند تا قاتلان سه و نیم دهه در این جامعه را به پای میز محاکمه بکشند و ابعاد جنایت در آن جامعه را به اطلاع جهانیان برسانند. جمهوری اسلامی اصلاح شده ای که بر وفق مراد اطلاحات چیان باشد، چنین فرصتی را به جامعه نخواهد داد. تک تک کسانی که اصلاحات چیان می خواهند از زیر ضرب بدر برند، شاکی خصوصی دارند.
و لازم است که بعنوان ختم کلام این نکته را نیز بگویم که زیاد طول نخواهد کشید که اصلاحات چیان دوباره ماتم گرفته و به کما بروند. نه فضا و شرایط بحرانی و اعتراضی ایران و نه شرایط و اوضاع بین المللی طوری است که به جمهوری اسلامی اجازه بدهد که حتی برای خادمین مصلح این رژیم مدتی طولانی فضا باز کند. ادعای اصلاح این رژیم مورد تمسخر مردم است.*

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com