خط فقر در آبان ۱۴۰۰ برابر ۱۷ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان + محاسبات و جداول مربوطه

نوشته و بررسی : حمید ترابی


محاسبات بر طبق جداول زیر نشان می دهد که حداقل هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره ماهیانه ۱۷ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در آبان ماه ۱۴۰۰ می باشد.

محاسبات انجام شده بر طبق جدول زیر نشان می دهد که هزینه خوراکی یک خانوار ۴ نفره در آبان ماه ۱۴۰۰ برای ۱۸ قلم کالای اساسی به نرخ های اعلامی مرکز آمار حدود چهار میلیون و هفتصد و هشتاد هزار تومان می باشد.

به صورت کلی محاسبات صورت گرفته در ۱۲ بخش از خوراکی ها، دخانیات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثیه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه صورت گرفته است.

سهم خوراکی ها در سبد هزینه های خانوار کشور دارای ۲۶,۶۴ درصد، سهم مسکن ۳۵,۵ درصد، سهم بهداشت و درمان ۷,۱۴ درصد، حمل و نقل ۹,۴۱ درصد، خرید اثاثیه منزل ۳,۹۳ درصد و کفش و پوشاک نیز ۴,۷۸ درصد است. سهم مابقی اقلام به مراتب کمتر از ارقام ذکر شده است.

بر طبق استاندارد در محاسبه هزینه مسکن، هزینه متوسط اجاره به همراه کلیه هزینه های جنبی یک واحد مسکونی استاندارد با حداقل زیربنای ۶۰ متر مربع، داشتن یک آشپزخانه، یک حمام و… ساخته شده با مصالح با دوام یا نیمه ‌بادوام، در محاسبات «خط فقر» مورد استفاده قرار می گیرد.

در حالی حداقل هزینه یک خانواده چهار نفره ماهانه  ۱۷ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان می باشد که در سال ۱۴۰۰ حداقل دستمزد دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار تومان (کمتر از یک پنجم این میزان) تعیین شده است.

در جدول زیر سهم هر یک از اقلام مورد نیاز خانوارها در آبان ماه ۱۴۰۰ ارائه شده است. هر چند در بازار قیمت بسیاری از اقلام بیش از مقدار اعلامی مرکز آمار می باشد، ولی در محاسبات منحصرا از داده‌های مرکز آمار ایران استفاده شده است، در مورد قیمت نان از متوسط قیمت رسمی نان های مختلف استفاده شده است که در سال ۱۴۰۰ بطور رسمی شدیدا افزایش یافته است.

 

حداقل هزینه اقلام خوراکی یک خانوار چهار نفره در یک ماه (آبان ۱۴۰۰)

نام کالا

مصرف روزانه فرد در جهان (گرم)

مصرف روزانه فرد در ایران (گرم)

مصرف ماهیانه فرد (کیلو گرم)

مصرف ماهیانه ۴ نفر

هزینه به کیلو آبان ۱۴۰۰ – ریال

جمع هزینه ماهیانه آبان ۱۴۰۰ – ریال

نان

۶۸

۳۲۰

۹.۶۰۰

۳۸.۴۰

۵۵۰۰۰

۲۱۱۲۰۰۰

برنج

۶۰

۱۰۰

۳.۰۰۰

۱۲.۰۰

۳۸۳۴۵۲

۴۶۰۱۴۲۴

ماکارونی

۲۰

۰.۶۰۰

۲.۴۰

۱۴۹۶۴۶

۳۵۹۱۵۰.۴

حبوبات

۶۰

۳۳

۱.۰۰۰

۴.۰۰

۴۳۴۵۵۶

۱۷۳۸۲۲۴

سیب زمینی

۷۰

۲.۱۰۰

۸.۴۰

۷۸۳۶۱

۶۵۸۲۳۲.۴

سبزی

۳۵۶

۲۸۰

۸.۴۰۰

۳۳.۶۰

۱۰۵۰۰۰

۳۵۲۸۰۰۰

سایر سبزیجات

۳۵۶

۲۸۰

۸.۴۰۰

۳۳.۶۰

۷۵۰۰۰

۲۵۲۰۰۰۰

میوه

۴۰۰

۲۶۰

۷.۸۰۰

۳۱.۲۰

۲۳۳۰۲۹

۷۲۷۰۵۰۴.۸

گوشت قرمز

۱۰۰

۵۰

۱.۵۰۰

۶.۰۰

۱۴۳۳۱۰۰

۸۵۹۸۶۰۰

گوشت ماهی

۵۰

۲۵

۰.۷۵۰

۳.۰۰

۷۷۱۹۰۰

۲۳۱۵۷۰۰

گوشت مرغ

۶۷

۲.۰۱۰

۸.۰۴

۳۱۷۴۲۳

۲۵۵۲۰۸۰.۹۲

تخم مرغ

۶۶

۲۵

۰.۷۵۰

۳.۰۰

۲۹۶۸۴۹

۸۹۰۵۴۷

شیر

۸۲۲

۲۴۰

۷.۲۰۰

۲۸.۸۰

۱۳۵۸۲۲

۳۹۱۱۶۷۳.۶

ماست

۶۷

۲.۰۱۰

۸.۰۴

۱۸۹۴۹۴

۱۵۲۳۵۳۱.۷۶

پنیر

۳۳

۱.۰۰۰

۴.۰۰

۵۴۰۸۶۴

۲۱۶۳۴۵۶

کره

۸

۰.۲۵۰

۱.۰۰

۱۲۲۷۹۴۰

۱۲۲۷۹۴۰

روغن

۴۰

۱.۲۰۰

۴.۸۰

۱۹۹۷۸۱

۹۵۸۹۴۸.۸

قند و شکر

۱۴

۴۵

۱.۳۵۰

۵.۴۰

۱۷۶۰۳۰

۹۵۰۵۶۲

جمع – ریال

         

۴۷۸۸۰۵۷۵.۶۸

 

حداقل هزینه های کل اقلام مختلف یک خانوار چهار نفره در یک ماه (آبان۱۴۰۰)

شرح

درصد از کل هزینه ها

آبان ۱۴۰۰ – ریال

سهم خوراکی

۲۶.۶۴

۴۷۸۸۰۵۷۶

سهم دخانیات

۰.۵۹

۱۰۶۰۴۱۸

سهم مسکن

۳۵.۵

۶۳۸۰۴۸۲۱

سهم کفش و پوشاک

۴.۷۸

۸۵۹۱۱۸۴

سهم اثاثیه

۳.۹۳

۷۰۶۳۴۶۳

سهم بهداشت و درمان

۷.۱۴

۱۲۸۳۲۸۵۷

سهم حمل و نقل

۹.۴۱

۱۶۹۱۲۷۷۱

سهم ارتباطات

۲.۸۷

۵۱۵۸۳۰۵

سهم امور فرهنگی و تفریح

۱.۶۵

۲۹۶۵۵۷۶

سهم تحصیل

۱.۸۶

۳۳۴۳۰۱۳

سهم رستوران و هتل

۱.۴۴

۲۵۸۸۱۳۹

سهم کالاها و خدمات متفرقه

۴.۱۸

۷۵۱۲۷۹۳

سهم کل سبد خانوار ۴ نفره در یک ماه

۱۰۰

۱۷۹۷۳۱۸۹۱

 

منابع:

  • قیمت  نان –  پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات کشور    
  • مرکز آمار ایران – متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری – آبان     ۱۴۰۰
  • جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ – اداره کار

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)