معلم زندانی آزاد باید گردد

این موزیک کلیپ، با تلاش جمعی از ایرانیان مهاجر با بودجه ای نزدیک به صفر و به شکلی مستقل، بدون وابستگی به هیچ گونه جریان سیاسی ساخته شده است.

نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم.

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)