در روز جمعه ١٩ آذر ١۴٠٠ دهها هزار نفر از مناطق مختلف ایالت بلوچستان پاکستان در شهر بندری گوادر علیه تبعیض و ظلم و ستم مضاعف پاکستان و چین دریای خروشانی به راه انداختند.

دولت پاکستان شهر گوادر را به چین اجاره داده است و چینی ها عملا حکمرانی می کنند. چینی ها حتی به ماهیگیران بلوچ مجوز صید نمی دهند. در حالیکه کشتی های ترال چینی در سواحل بلوچستان اجازه صید دارند. این تظاهرات اعتراضی در تاریخ بلوچستان بی سابقه بوده است.

متاسفانه رسانه های فارسی زبان ظلم و ستم چین و پاکستان علیه مردم بلوچ و تجمع های اعتراضی آنها را هرگز پوشش نمی دهند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)