با هشتگ FreeHirad#
یکصدا برای هیراد پیربداقی
شنبه ساعت ۲۰

آزادی با کوشش جمعی محقق خواهد شد.

مشت‌های آزادی‌خواهان گره خورده‌ است.

قدرت طبقه‌ کارگر و متحدینشان از گلوله‌هایتان بیشتر است.

در برابر صفوف منسجم فعالین کارگری هیچ دیوار و برج و بارویی تاب نخواهد‌ آورد. #هیراد_پیربداقی را آزاد خواهیم کرد!

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)