گروه شوك: خشكسالي وهجوم توفان شن و ماسه مرگ تالاب هامون را رقم زد و روستاهاي اطرافش را در محاصره شن و ماسه قرار داد.
تالاب بين‌المللي هامون يكي از تالاب‌هاي مهم دنيا و بزرگ‌ترين درياچه آب شيرين در سراسر فلات ايران محسوب مي‌شد اما هم‌اكنون خشكسالي بستر آن در دوره خشكسالي يك دهه گذشته خسارت‌هاي زيادي را به‌اين خطه وارد كرده است. گرد و غبار بيش از حد در اين خطه مشكلات بسياري را براي سيستاني‌ها به‌وجود آورده است.اين تالاب با مساحتي حدود ۵ هزار و ۷۰۰ كيلومتر مربع و دامنه عمقي يك تا ۵ متر در ناحيه كويري و بياباني شرق كشور در منطقه سيستان‌ واقع شده است. تالاب هامون در طول تاريخ در امرار معاش ساكنان روستايي منطقه سيستان نقش بسزايي ايفا كرده به‌طوري كه با خشكيدن آن بيش از ۷۰ هزار بهره‌بردار بخش كشاورزي و سه هزار خانوار صياد بيكار شده‌اند. خشكي تالاب هامون جز در حوزه اقتصادي، ابعاد ديگري را نيز به‌شدت تحت تأثير قرار داده و توفان شن و ماسه و گرد و غبار، سيستاني‌ها را خانه‌نشين كرده ‌است.
هفتمين تالاب بين‌المللي جهان پيش از خشكسالي زيستگاه امني براي گونه‌هاي مختلف پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزيستان به‌شمار مي‌رفت. همچنين صنايع مختلف از قبيل: حصيربافي، قالي‌بافي، كشاورزي، دامداري، صيادي و… ناشي از جريان آب هيرمند به مرز ايران در سيستان و سرانجام پرآبي ‌هامون رونقي مضاعف داشت. پرواز پرندگان در سطح آسمان آبي درياچه هامون و زيست انواع جانوران و وزش بادهاي موسمي ۱۲۰ روزه چشم‌انداز زيبا و دلنشيني را در اين منطقه به‌وجود آورده بود كه هيچ‌گاه به‌فراموشي سپرده نمي‌شود.اما با تغيير شرايط آب و هوايي وخشكسالي دراين منطقه شاهد گرد و غبار و توفان شن و ماسه هستيم كه مشكلات بسياري را براي اين خطه به وجود آورده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)