محمود استادمحمد، بازیگر نقش خر در نمایش شهر قصه، امروز در تهران مرد. ۶۳ سالش بود و سالها بود سرطاب کبد داشت. این‌طور که ایسنا نوشته یک ماه آخر عمرش به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانست داروهایش را تهیه کند.
من، مثل خیلی‌ها، از بچگی عاشق شهرقصه بودم و باز هم مثل خیلی‌ها عاشق خر. بچه‌تر که بودم آن تکه‌اش که فیل بدبخت را برای سجل گرفتن می‌فرستاد اداره ثبت احوال، یا آن جایی که با طوطی شاعر سر تعداد بیت‌ها کل‌کل می‌کرد بخش‌های محبوبم بود. با کاوه در کوه می‌دویدیم و بارها و بارها این بخش‌ها را می‌خواندیم و من همیشه خر می‌شدم. بزرگ‌تر که شدم مونولوگ معروف “حالیته” را هم کشف کردم.
نشستم و هر جایی که صدای محمود استادمحمد در شهرقصه بود (حتی اگر یک جمله) جدا کردم و پشت هم در این فایل گذاشتم. سعی کردم تا جایی که ممکن است صدای بقیه را دربیاورم که فقط صدای خودش باشد، ولی بعضی جاها به نظرم آمد بهتر است که نگهشان دارم.

محمود استادمحمد در نقش خر در شهر قصه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com