کمونیست، فمین، بی‌ بی‌ سی‌: گفتگوی رادیو پیام کانادا با مصطفی صابر از حزب کمونیست کارگری ایران پیرامون مصاحبه آقای عنایت فانی از برنامه “به عبارت دیگر” با “اینا شوچنکو” رهبر سازمان فمن.
http://www.radiopayam.ca/seminar.html#femen

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)