اقلیت‌‌های مذهبی و تبعیض درحکومت ولایت فقیه

حکومت ولایت فقیه از ابتدای روی کار آمدن خود، در مورد اقلیتهای مذهبی تبعیض روا داشته است تبعیضی که حد و مرز نمی‌شناسد.

حکومت ولایت فقیه از ابتدای روی کار آمدنش به بهانه به تصویب رساندن «جمهوری اسلامی» همواره در مورد اقلیت‌های مذهبی تبعیض روا داشته است.

این تبعیض نه تنها در مورد اقلیت‌های مذهبی چون اهل سنت به کار فته است بلکه بدتر از آن پیروان تمامی ادیان دیگر که نیز به تیغ تبعیض سپرده شدند.

آزار و اذیت برخی از اقلیتهای مذهبی

برخی از اقلیتهای مذهبی آشکارا و با حمایت نهادهای حکومتی مورد تبعیض و ظلم قرار می‌گیرند و بعضی از آنها شامل تبعیضات پنهان از سوی عوامل حکومت ولایت فقیه قرار می‌گیرند.

از جمله تبعیض در مورد اقلیت مذهبی یهودی در ایران باعث شده است که جمعیت یهودیان ایران از ۶۰ هزار نفر در قبل از انقلاب ۱۳۵۷ به کمتر از ۲۰ هزار نفر در سال‌های اخیر برسد.

بسیاری از یهودیان ایران مجبور شده‌اند به دلیل فشارهای حکومت ایران و تبعیضی که در حق آنان روا داشته شده است ایران را به مقصد کشورهای دیگر ترک کنند.

این تبعیضات از طریق وسایل ارتباط جمعی،  روزنامه‌ها و ارگان‌های وابسته به حکومت ولایت فقیه اعمال می‌شوند.

البته این تنها یهودیان نبوده‌اند که مورد ظلم و ستم و تبعیض حاکمان ایران قرار گرفته‌اند.

آزار اقلیتهای مذهبی تنها به یک دین یا مذهب محدود نبوده است

بسیاری از مسیحیان از جمله نوکیشان مسیحی، بهائیان و… با اعمال خشونت، خرابی اماکن مذهبی و مقدس آنان روبرو بوده و هستند.

اهل سنت نیز که مسلمان بوده و تنها مذهب آنان با مذهب رسمی حاکمان ایران تفاوت دارد از ظلم و ستم حکومتگران ایران در امان نبوده‌اند.

بارها مساجد آنها در شهرهای متخلف توسط عوامل حکومت ولایت فقیه مورد تخریب قرار گرفته یا برخی از شهروندان اهل سنت دستگیر و مورد اذیت و آزار قرار  گرفته‌اند. [وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران تابعی از وضعیت وخیم و شکنندگی حاکمیت]

در این بین شهروندانی مانند پیروان دین یهود نیز صرفا به دلیل اختلافات سیاسی حاکمان ایران با کشور اسرائیل مورد آزار و اذیت و شکنجه واقع شده و بسیاری از آنان از صحنه حیات اجتماعی ایران حذف شده‌اند.

به بیان دیگر حکومت ولایت فقیه که یک حکومتی ارتجاعی است همواره در تلاش بوده تا با منتسب کردن یهودیان به صهیونیسم و کشور اسرائیل آنان را تحت فشار گذاشته و عرصه زندگی را برای آنها تنگ کند که در موارد بسیاری به مهاجرت آنان از ایران منتهی گشته است.

محرومیت از تحصیل اقلیتهای مذهبی

در بسیاری موارد حکومت ایران از ابتدایی‌ترین حقوق یک فرد در جامعه مانند حق تحصیل در مورد شهروندانی که جزء اقلیت‌های مذهبی محسوب می‌شوند ممانعت به عمل آورده و به بهانه‌های مختلف آنها را دستگیر و روانه زندان‌های طولانی مدت می‌کند.

در سال‌های اخیر اخبار بر نمونه‌های بسیاری از این موارد ناظر است.

این در حالی است که بر اساس منشور ملل متحد که مورد قبول تمامی کشورهای جهان است شهروندان، فارغ از هر نژاد، جنسیت، مذهب و… حق آزادی‌های پایه‌ای و بنیادین را در هر جامعه دارند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)