روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

زمان: شنبه ۲۷ نوامبر از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۰۰
مکان: Alte Feuerwache (Raum1), Melchiorst 3, 50670 Köln

فراخوان دهندگان:
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
حزب کمونیست کارگری ایران
حزب کمونیست ایران

شمارهء تماس (طه آزادی)
 ۲۰۹۸۳۱۰۶  ۰۱۷۶ 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)