سه شعر هاشور از #لیلا_طیبی (رها)

(۵۹)
بودنت چندان نبود
که کودک خیالم را آرام کند،
نبودنت اما
خلایی است؛
پُر نشدنی!

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(۶۰)
مهر آمده‌ست وُ،
دارم کوچه‌های شهر را
مشق می‌کنم؛
تو نیز،
به پس‌کوچه‌های قلبم،
سری بزن نازنین!

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(۶۱)
نکند؛
شبیه دریا آغوش می‌گشائی
اما،
فردا جسدم را
پس خواهی داد؟
¤¤¤
ظاهرِ فریبنده‌ای داری!

#لیلا_طیبی (رها)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)