از بازماندگان آبانم، شعرم صدام جاودانم من
یک از هزارانم، پایان شیرین داستانم
مست شلاقی‌ام که خوردم، پیروز زندانی‌ام که بردن
شعله‌ی خاشاکی‌ام که گفتن، پشت به زندگی رو به دشمن

من قطره‌ی سرخ تو چشماتم
اشک مادرای داغدارم
خون‌آبه‌ی خوزستانم
بنزینم، شعله‌ی آبانم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)