درچنین روزی، ۴ نوامبر ۱۹۱۳، هواداران حق رای زنان در فدراسیون شرق لندن* که برای رهایی طبقه کارگر و حقوق زنان مبارزه می‌کردند، اولین مجمع شبه‌نظامی و تمرین نظامی خود را در پارک ویکتوریا آغاز کردند: پس از آن روز، این گروه رسماً ارتش مردمی خود را بر پا کرد، گروهی نظامی که در برابر سرکوب پلیس مقاومت می‌کرد.

سیلویا پنکهرست** که کمونیستی چپ و فرزند املین*** طرفدار معروف حق رأی زنان بود از سازمان‌دهندگان کلیدی در ELFS و همچنین در ارتش مردمی به حساب می‌آمد.

 

* East London Federation of Suffragettes (ELFS)
** Sylvia Pankhurst
*** Emmeline

 

 

 

*******************

 

تهران ۱۳۵۷

 

رفقای زن کومه له ۱۳۵۹

 

 

کوبانی – انقلاب روژاوا

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)