حجاریان؛ ترکیب استانداران را ببینید! گویی دارند برای جنگ آماده می شوند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)