روز دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰، مهدی علی مددی معاونت سرمایه انسانی وزارت نفت در گفتگویی با کارکنان به آنان توهین نمود. این فرد که عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت» را با خود یدک می‌کشد، بجای پاسخ درست به کارگران و کارکنانی که بدنبال احقاق حقوق خود می‌باشند، به آنان توهین نمود و گفت: « شما وبال گردن ما هستید».

کارکنان و کارگران پیمانی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی صد و سی نهمین روز اعتصاب خود را می‌گذرانند. این کارگران در ادامه کمپین ۲۰ـ۱۰ که از چهار ماه پیش آغاز کرده‌اند، خواستار رسیدگی به حداقل خواسته‌هایشان هستند. این کارگران محروم در وضعیت وخامت‌بار اقتصادی و تورم افسارگسیخته، همچنان در اعتصاب هستند و درآمدی ندارند.

اصلی‌ترین مشکل این کارگران، عدم امنیت شغلی بدلیل قراردادی بودن وضعیت شغلی است. در عین‌حال این کارگران و کارکنان که به شغل‌های سخت مشغول می‌باشند، خواستار ۱۰ روز مرخصی در ازای ۲۰ روز کار می‌باشند.

معاونت وزارت نفت وعده سرخرمن می‌دهد

در چنین شرایطی که این کارگران در وضعیت وخیم معیشتی قرار دارند، مهدی علی مددی که معاونت نیروی انسانی شرکت نفت می‌باشد، در جلسه‌ای به همین منظور شرکت کرد. وی در سخنانی که در شرکت گاز استان خوزستان برگزار شد، قول‌ها و وعده وعید‌هایی مبهم و سربسته داد که پاسخگوی کارگران نبود.

علی‌مددی در سخنانش گفت: «ما در مجموعه صنعت نفت به دنبال تکثر قراردادها نیستیم. زیرا تکثر قراردادها آسیب‌های زیادی را برای منابع انسانی در پی داشته است». وی که طرح روشنی نسبت به خواسته‌های کارگران نداشت، سعی نمود با کلی‌گویی به مواردی اشاره کند که هنوز در دست بررسی هستند.

پس از این سخنان وی در حالی که در جمع کارگران و کارکنان صنعت نفت حاضر شد و رو در رو با آنان سخن می‌گفت، حرف اصلی خودش را به آنان زد و گفت: « شما وبال گردن ما هستید».

چنین رویکردی از یک مسئول که خودش را مدیریت نیروی انسانی هم می‌داند، نشانه رویکرد کلیت حکومتی است که برای کارگران ارزشی قائل نیست. علی‌مددی بجای آنکه از کارگران تقدیر کرده و قول مساعد برای پیگیری خواسته‌ها و مطالباتشان را بدهد، به آنان توهین می‌کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)