امروز صبح یک مامور پلیس امنیت نیروی انتظامی با پدر امیرعباس آذرم وند تماس گرفت و خواهان حضور فوری امیرعباس در پایگاه هفتم پلیس امنیت در میدان ارگ شد، و سپس تاکید کرد که اگر امیرعباس امروز نرود، پدرش باید به پایگاه امنیت مراجعه کند!

روال غیرقانونی احضار تلفنی از سوی نهادهای امنیتی به شدت محکوم است و فعالین چپ و کارگری به هیچ وجه به تهدید و ارعاب تن نخواهند داد.

 

آزادی خواهی و حق طلبی در رگ های ما جریان دارد.

#پلیس_امنیت
#سرکوب
@Decreation2

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)