نواخت سیلی که هنوز در گوش خامنه‌ای صدا می‌دهد!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)