“ما نه تریبونی داریم، نه پولی، نه پارتی، تنها قدرتی که داریم انرژی و صدای مردم آزادی‌خواه و ظلم‌ستیز است.”

جوانان با انتشار جمله‌ی معروف “نویدافکاری” که هنگام تایید حکم اعدامش از مردم کمک خواسته و در یک فایل صوتی منتشر کرده بود، یادش را زنده نگاه می‌دارند.

 

 

 

 

 

 

 

@etehad_bazn

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)