در جمهوری اسلامی قوانین بسیار عقب‌مانده، غط، خشن، مردسالارانه، وحشیانه و تبعیض هستند، در قوانین جمهوری اسلامی برابری زن و مرد وجود ندارد، زنان نمی توانند، رئیس جمهور ، وزیر شوند، تنها سه درصد نمایندگان مجلس زن هستند، در ارث حق زنان نصف مردان است.

در قوانین جمهوری اسلامی شکنجه وجود دارد و نام شرعی آن تعزیر است و چهل و دو سال است که در زندانها بصورت وحشیانه ای اجرا می شود.

هنگامی که زندانی زن بچه شیرخوار دارد، زن به همراه بچه شیرخوار زندانی می‌شود، بچه شیرخواه زندانیست و در موارد زیادی از پوشک و شیر خشک برخوردار نیست که خیلی مسخره است. طفل خردسال چه گناهی کرده که باید زندانی شود؟

در جمهوری اسلامی هنوز در قانون مجازات اسلامی، قانون سنگسار وجود دارد، ولی حاکمان از ترس اعتراضات آنرا اجرا نمی‌کنند.

شلاق زدن(تازیانه) ، قطع دست و یا پا یا هردو از مجازات جمهوری اسلامی است.

قانون مهریه خیلی عقب‌مانده و مسخره است و مربوط به زمانی است که زنان خرید و فروش می شدند. در این قانون مرد بدهکار دائمی است و تا مهریه را ندهد، حق زندگی ندارد و قانون او را در همه حال عاجز می کند. در اکثر کشور ها قانون مهریه وجود ندارد و مردم خوشبخت ترند. این قانون نگاه مرد سالارنه و کالایی به زن دارد.

در قوانین جمهوری اسلامی پدر و مادر می‌توانند فرزند خود را بکشند و مجازات نشوند.

حاکمان جمهوری اسلامی این قوانین را به اسلام نسبت می دهند که معلوم نیست تا چقدر صحیح است.

قانون دیه یا خونبها خیلی مسخره و عقب‌مانده است و میزان آن با شتر سنجیده می شود.

خلاصه اینکه قوانین جمهوری اسلامی خیلی عقب ماند، مسخره و ناکارآمد هستند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)