‏اندیکا همین زن زخمی و دردکشیده اما زیبا و اصیل است که روزگار هرگز بر وفق مرادش نگشت..
گفت کسی حالش هم نپرسیده و درد زخم‌هایش به قلبش رسیده..
زخم بی کسی و رهاشدن..

 

 

همیاری به زلزله زدگان اندیکای خوزستان
https://khuzestanclub.com/?p=4586

🆔 @RuralWomenIssues

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)