علم به کشف منشاء کوید نزدیک می‌شود

وال استریت ژورنال
۵ اکتبر ۲۰۲۱
به قلم: ریچارد مولر، دانشمند ارشد سابق؛ استیون کوئی، از نویسندگان کتاب «منشاء ویروس: حقیقت پنهان پشت میکروبی که میلیون‌ها تن را کشت».
بخش‌های گزیده‌ای از مقاله:
کوید-۱۹ از کجا آمد؟ پاسخ را می‌توان در خود این ویروس یعنی SARS-CoV-2 (سارز-کو‌۲) یافت. برای رسیدن به حقیقت، تنها نیاز است که از قدرت علم بهره بجوئیم.
بر پایه تجربه‌ای که با (سارز-۱) SARS-۱ در سال۲۰۰۳ و «مرز» MERS در سال ۲۰۱۲ داشتیم. ما می‌دانیم که مدت‌ها قبل از آن که یک ویروس کرونا جهش کرده و به نقطه‌ای برسد که بتواند از انسان به انسان منتقل شود. بسیاری افراد توسط حیوانی که حامل این ویروس است مبتلا می‌گردند… اگر ویروس جدید کرونا توسط دانشمندان در کادر دستکاری ژنتیک درست شده باشد، مورد ابتلا در جامعه، ممکن نیست تا آن که ویروس از آزمایشگاه خارج و وارد جامعه شود.
تحقیقات سازمان بهداشت جهانی (WHO) این نمونه‌های ذخیره شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و هیچ مورد ابتلاء ماقبل پاندمی نیافت. این دلیلی قدرتمند است که در جهت اثبات تئوری درز‌کردن این ویروس از آزمایشگاه است.
تنها چند ماه بعد از شیوع سارز-۱ و «مرز»، دانشمندان حیواناتی را یافتند. که قبل از آن که ویروس جهش کرده و وارد بدن انسان شود، میزبان این ویروس‌ها بودند. بیش از ۸۰ درصد حیوانات در بازارهایی که تحت تأثیر ویروس قرار گرفتند مبتلاء به ویروس کرونا (منظور نوع سارز-۱ و مرز-م) بودند. در یک پژوهش مهم در مارس ۲۰۲۰ در مجله نیچور مدیسین (یک مجله پزشکی ماهانه-م)، کریستین اندرسون و دیگران اینطور استدلال کردند که یک حیوان میزبان ویروس سارز-کو-۲ به‌زودی یافت خواهد شد. اما البته اگر این ویروس در آزمایشگاه درست شده باشد، هیچ حیوانی که میزبان ویروس بوده یافت نخواهد شد.
تیم سازمان بهداشت جهانی(WHO) در اوایل سال۲۰۲۰ بیش از ۸۰۰۰۰ حیوان از ۲۰۹ گونه، از جمله حیوانات وحشی، اهلی و بازار (حیواناتی که برای مصرف گوشت آنها توسط انسان در بازار عرضه می‌شوند-م) را تست کرد. حتی یک حیوان هم مبتلاء به سارز-کو-۲ نبود. این یافته قویاً در جهت اثبات تئوری درز آزمایشگاهی ویروس است.
ویروس کرونا خود را با حیوان میزبان خود آداپته می‌کند. مدتی طول خواهد کشید تا ویروس بتواند خود را آمادهٴ مبتلاء کردن یک انسان سازد. اما یک پتوژن که در آزمایشگاه با تکامل تسریع شده با استفاده از موش‌های حامل ژن‌های انسان مهندسی شده باشد، در صورت خروج از آزمایشگاه هیچ زمان بیشتری برای آداپته شدن برای مبتلاء کردن انسان نیاز ندارد… یک تیم از دانشمندان آمریکایی ریشهٴ ژنوم ویروس کرونا را نزدیک به ۴۰۰۰ جهش مختلف داده و هر یک را آزمایش کردند. در این شیوه کار، آنها در ضمن به نوع دلتا هم رسیدند. در آخر کار، آنها مشخص کردند که پتوژن سارز-کو-۲ ابتدایی ۹۹.۵ درصد برای ابتلاء انسان مناسب بوده که قویاً تئوری درز این ویروس از آزمایشگاه را تأیید می‌کند…
اما بر پایه شواهد علمی، یک هیأت منصفه عادل متقاعد می‌شود که ویروس کرونا سارز-کو-۲ بعد از آن که در آزمایشگاه به‌صورت تسریع تکاملی ساخته شده، از آزمایشگاه خارج شده است… احتمالات به‌شدت در جهت درز آزمایشگاهی است و احتمال آن بسا بیشتر از اطمینان ۹۹ درصد معمول مورد نیاز برای یک کشف تکاملی علمی است.
سازمان بهداشت جهانی اکنون در پی شروع یک تحقیقات دیگر است. برای چی؟ مطالعات صورت گرفته است. تحقیقات انجام شده موجود است… ما یک شاهد زنده داریم که همانا خود ویروس سارز-کو-۲ است.
منبع: وال استریت ژورنال
Science Closes In on Covid’s Origins

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)