علی صالح آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور منصوب شد.

او متولد ۱۳۵۷ و ۴۳ ساله است. او رشته کارشناسی ارشد پیوسته  “معارف اسلامی و مدیریت” از دانشگاه امام صادق را گذرانده است.  دانشگاه امام صادق رشته ای بنام “معارف اسلامی و مدیریت اقتصادی” ندارد، و او به دروغ پسوند اقتصادی را به عنوان رشته خود اضافه می کند!

او در مواردی از  عنوان رشته خود معارف اسلامی آن را حذف می کند و خود را فارغ التحصیل “کارشناسی ارشد اقتصادی” معرفی می کند که صحیح نیست و یک دروغ است. دانشگاه امام صادق دانشگاهی وابسته به سپاه است و دانشگاهی کم کیفیت تر از دانشگاه آزاد است و دانشجویان آن همه سهمیه ای، لات و لوت و پاسدار و بسیجی هستند.

در  رشته کارشناسی ارشد پیوسته  معارف اسلامی و مدیریت  بیشتر دانشجویان معارف اسلامی و علوم دینی یاد می گیرند تا مدیریت! در حالی که در تمام دنیا رئیس کل بانک مرکزی از با تجربه ترین و بهترین اقتصاددانان انتخاب می شود که معمولا در نزدیک بارنشتگی است، در ایران این پست یک جوان کم تجربه با مدرک معلوم الحال سپرده می شود، که جای تاسف دارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)