آموزگاران زندانی را آزاد کنید

#عزیز_قاسم_زاده
#اسماعیل_عبدی
#هاشم_خواستار
#محمدرضا_رمضان_زاده
#یعقوب_یزدانی
#زینب_همرنگ
#حسین_حسن_خانی
#غلامرضا_کندازی
#ناحید_فتحعلیان
#نصرت_بهشتی
#حجت_الله_رافعی
#مهدی_فتحی
#محمد_حسین_سپهری
#معصومه_عسگری
#معلمان
#اعتراضات_سراسری
#اعتراضات_کارگری
#نان_کار_آزادی_آموزش_رهایی
#آموزش_رایگان
#معلمان_زندانی_را_آزاد_کنید
#مطالبات_معلمان
#معلمان_بازنشسته
#تجمعات_معلمان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)