مشاهده ویدئو

مردم دیگه نون شب ندارن، لامصّبا! جمع کنین برین! 

مردم دیگه نون شب ندارن، لامصبّا! جمع کنین برین! این هم سخنان یک دختر خانم ۶ ساله ایرانی خطاب به آخوندهای حاکم.

این حکومت آنقدر بدبختی و فلاکت تولید کرده است که اکثریت مردم ایران از کوچک و بزرگ خواهان رفتن این دزدان و غارتگران هستند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)